O Koalici pro Pardubický kraj
 

Koalice pro Pardubický kraj spolupracuje s drobnými obměnami už od vzniku krajů, kdy kandidovala ještě pod značkou 4koalice. V regionální politice máme za sebou už hodně práce. Jsme středové uskupení složené z KDU-ČSL, SNK Evropských demokratů a Nestraníků. Naším cílem je rozvoj kraje s respektem k námi uznávaným hodnotám, jako jsou rodina, příroda a životní prostředí, občanská společnost, evropská spolupráce a naše historické kořeny.
 
Naším cílem je spojovat oblasti, které někdy ku škodě společnosti stojí proti sobě. Ať jde o tradiční hodnoty a moderní technologie a moderní přístup k řešení problémů, zkušené regionální politiky a nastupující generaci mladých odborníků, o kraj a potřeby lidí ve městech a obcích nebo třeba o silné úspěšné a na druhé straně slabší a potřebné.         
 
Koalice se se pravidelně podílí na vedení a rozvoji kraje. Aktuálně zodpovídá za oblast sociální péče, neziskového sektoru, které se kontinuálně věnuje už 20 let a Pardubický kraj je díky tomu v řadě oblastí vzorem pro ostatní i pro celý stát. Současně odpovídá také za investice, kulturu a památkovou péči. Historicky zástupci koalice měli v gescích například finance, dopravu, cestovní ruch, správu majetku nebo zdravotnictví.