Zastupitelé poslali do kultury ještě necelých 6 milionů korun

 Poslední jednání Zastupitelstva Pardubického kraje v tomto volebním období potvrdilo také návrh dotací do kultury a obnovy památek v kraji. V celkovém součtu činí jejich objem 5,9 milionu korun.

„Především jsme částkou 3 miliony korun podpořili rekonstrukci bývalé klášterní budovy na Komenského náměstí, kterou opravuje škola Svítání.  Zároveň se tu opravuje také s krajskou dotací kostel Zvěstování Panny Marie založený Arnoštem z Pardubic, takže zanedlouho bude celé Komenského náměstí, kde sídlí i Krajský úřad, ve velmi pěkném stavu,“ konstatoval I. náměstek hejtmana Roman Línek, který byl předkladatelem zprávy.

Dotaci 1,1 milionu korun získá Společnost přátel čs. opevnění. „Dotace je určena na stavbu plně funkčního modelu otočné a výsuvné dělové věže v měřítku 1:10 pro expozici ve tvrzi Bouda,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Částka 400 tisíc korun pomůže sanovat trhliny na faře v Heřmanově Městci, 300 tisíc putuje na odstranění havárie zdiva na hradu Svojanov a stejná částka na restaurování varhanního stroje v kapli sv. Huberta na Mendryce v Janově u Litomyšle. Dotaci získala obec Předhradí na vstupní památkově chráněnou zeď před Hájenkou. Další částky jdou do Holic, Litomyšle, Verměřovic, Skořenic, Horní Sloupnice, Volče, Koldína a Velin.

Zdroj: Pardubický kraj