Voličský průkaz vám umožní volit mimo vaše bydliště

Nebudete 2. a 3. října 2020 v místě svého bydliště a přesto chcete jít volit?

Jednoduše si zařiďte voličský průkaz.

Náš formulář vám s tím pomůže.

Máte rádi svůj kraj?

Přijďte k volbám a ovlivněte svoji budoucnost!

Jak, kde a kdy podat žádost o viličský průkaz

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU KE STAŽENÍ ZDE

- v případě LISTINNÉHO podání žádosti (doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hod. dne 25. září 2020) je třeba, aby byl podpis žadatele úředně ověřen. Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

- žádost lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY (doručena musí být nejpozději do 16:00 hod. dne 25. září 2020)

- OSOBNĚ lze žádost podat nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. do 16:00 hod. dne 30. září 2020.