Ve Svitavách plánují výstavbu nového krytého plaveckého bazénu

Rada města Svitavy na svém dnešním jednání vyhlásila výběrové řízení na stavbu krytého plaveckého bazénu. Starosta David Šimek by byl rád, kdyby se projekt zrealizoval. Svitavy mají kvalitní infrastrukturu sportovišť a bazén je posledním kamenem do mozaiky. Očekávám, že bude nyní vedena na sociálních sítích rozsáhlá diskuse. Neumím předem na všechny dotazy odpovědět, ale aspoň na ty základní.

1. Bazén za 220 mil. Kč je předražený!
Není tomu tak, odpovídá to běžným cenám po celé republice.

2. Je to vůbec třeba dělat?
Technický stav bazénu vyžaduje větší opravy. Pokud se do investice nepustíme, bude nutné několik milionů korun investovat do udržení současného stavu.
3. Proč se s občany nevedla diskuse?
Samotná příprava projektu začala v roce 2012. Od té doby proběhlo několik kulatých stolů a diskusí s jednotlivými subjekty, které budou zázemí objektu využívat.
4. Je nutné tolik peněz v této době investovat?
Pohledy na současné investice jsou různé. Někdo říká, nic nedělat, jiní zase říkají, že v době krize je nutné se z ní proinvestovat.
5. Má na to město peníze?
Nějaké má již naspořené, máme předjednán výhodný úvěr, jednu dotaci máme schválenou, o druhou budeme žádat.
6. Už je to tutovka, že se začne stavět?
Není. Nyní bude probíhat výběrové řízení. Až bude vysoutěžena cena, zastupitelstvo města posoudí výslednou nabídku, stav finančních možností města a podle toho rozhodne, zda projekt bude realizován či nikoliv.

7. Kdy se tedy bazén uzavře?
Pokud bude projekt realizován, tak nejdříve bude bazén uzavřen od 1.3., ale spíš od 1.6. Termín je závislý od ukončení procesu výběrového řízení, které předpokládáme bude trvat dlouho.
David Šimek, starosta Města Svitavy