Nevyužitý svah za školou přeměnili v Lanškrouně v terasovitou zahradu
s originální venkovní učebnou

Během několika měsíců se podařilo v místě nevyužitého svahu za Základní školou A. Jiráska vybudovat novou terasovitou zahradu s originální učebnou ve tvaru kostky. Prostor byl slavnostně otevřen na Mezinárodní den dětí, které ho budou využívat při výuce přírodovědných předmětů, pracovních činností, ale i během školní družiny či zájmových kroužků.

Slavnostní otevření proběhlo v neformálním duchu. Ředitelka školy Monika Dušková vzpomenula, že s nápadem využít nevzhledný svah k vytvoření díla, inspirujícího se visutými zahradami Semiramidinými, přišla Martina Teichmannová. Návrh zpracoval architekt Přemysl Kokeš, o jeho realizaci rozhodlo vedení města a postavila ho firma BEHOS CZ s.r.o.

Celkové náklady 6,6 mil. Kč zaplatilo z menší části město a z té větší ve výši 4,4 mil. Kč byl uhrazen dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.

Z ulice Opletalovy se nabízí zajímavý pohled. Vedle majestátní věže kostela sv. Václava se tyčí historická školní budova a pod ní leží moderní prosklená kostka o velikosti 6 x 6 x 6 metrů. V horní části kostky je tzv. venkovní učebna a spodní slouží k ukládání nářadí a učebních pomůcek. Kolem a pod kostkou je pět betonových teras o výšce 90 cm naplněných zeminou a již z velké části osázených květinami, zeleninou a bylinami.

Během slavnostního otevření bylo také představeno nové logo školy, které zpracovala Magdaléna Kokešová.

Marie Hrynečková

Zdroj: www.lanskrounsko.cz

Lanškroun