Šárka Trunečková, DiS.

předsedkyně MAS Chrudimsko
zastupitelka města Chrudim
věk 50 let

Každý může přispět ke zlepšení prostředí, v němž žijeme
„Každý z nás může přispět ke zlepšení prostředí, v němž žijeme,“ říká chrudimská zastupitelka, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Šárka Trunečková.
„Někdy možná máme pocit, že se nás řešení globálních problémů netýká a že je jednotlivec sám neovlivní. Přitom, jak se člověk chová k životnímu prostředí, jak nakládá s odpady, s vodou, jestli dbá na zdravý životní styl, to vše má na jeho okolí dopad,“ sděluje Šárka Trunečková, která by své bohaté zkušenosti s realizací zajímavých a úspěšných projektů ráda nabídla i Pardubickému kraji.
„Pracuji také jako předsedkyně Místní akční skupiny Chrudimsko, kde komunikujeme s různými cílovými skupinami, takže záběr je velmi široký,“ podotýká chrudimská zastupitelka a úřednice, jež se i ve svém volném čase snaží klást důraz na zdravý životní styl.

Nejraději odpočívá na chalupě a raduje se z vnučky
Aktivně sportuje. „Mám ráda lyže, a to jak sjezdovky, tak běžky, ale také třeba kolo či badminton,“ dodává Šárka Trunečková, pro níž je největší relax odpočinek na chalupě. „Nyní jsem nově v roli babičky. Naše vnučka nám dělá opravdu velkou radost,“ uzavírá.