Poutím se více dostává duchovního rozměru

Do Luže se každoročně vydávají davy poutníků. Vítá je nejen stavba rekonstruovaná díky dotacím, například z Norských fondů, ale i hluk z tlampačů pouťových atrakcí. Ty byly v minulosti umístěny u řeky, stály i na náměstí a nyní je provozovatelé stavějí právě v sousedství krásného kostela. To by se mělo v budoucnu změnit.

Mnozí lidé v Chrudimi se zlobí, že radnice letos kvůli koronaviru zrušila oblíbenou Salvátorskou pouť. V kraji jsou ale města, kde si na houpačky a kolotoče nepotrpí vůbec, je to například Litomyšl.

V rodišti Bedřicha Smetany klasické hlučné poutě nejsou. „Občas se objeví žádost od provozovatelů atrakcí, naposled byl zájem o pronájem části Toulovcova náměstí. Ale rada města to odmítla,“ uvádí mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček. Existují církevní akce, například živá Křížová cesta, ale nejsou spojeny se jménem některého ze světců a natož hlukem pouťových atrakcí, takže mají pouze duchovní rozměr.

V Luži na Chrudimsku mají ročně tři poutě – Třešňovou, Okurkovou a Švestkovou. Národní památka, kterou je Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku, pořádá každoročně poutní bohoslužby spojené se svátostmi smíření, svátostným požehnáním nebo i přednáškami. Do Luže se každoročně vydávají davy poutníků. Vítá je nejen stavba rekonstruovaná díky dotacím, například z Norských fondů, ale i hluk z tlampačů pouťových atrakcí. Ty byly v minulosti umístěny u řeky, stály i na náměstí a nyní je provozovatelé stavějí právě v sousedství krásného kostela. To by se mělo v budoucnu změnit. „Okolí chrámu se promění v odpočinkovou zónu plnou zeleně a různých artefaktů, v úvahu připadají například torza barokních soch. V současné době je už vypsána architektonicko krajinářská soutěž na řešení celého návrší u Chlumku,“ potvrdila starostka města Veronika Pešinová. Do nového území se ale houpačky a kolotoče podle jejích slov absolutně nehodí a je tedy otázkou, kam je případně umístit. „Můžeme se jich vzdát úplně a nahradit je jiným programem, třeba na hradě Košumberku. Letošní šermířské vystoupení při Třešňové pouti mělo velký úspěch,“ dodává starostka.

Koronavirová opatření letos způsobila, že v Chrudimi se tradiční srpnová Salvátorská pouť na náměstí neuskuteční. Duchovní rozměr této události ale zůstává. Místní římskokatolická farnost každoročně pořádá bohatý duchovní program včetně vyhlášené poutní bohoslužby.
Zdroj: Orlický deník