500 let od smrti Viléma z Pernštejna iniciovalo kampaň na připomenutí renesančních tradic kraje

8. dubna 2021 uplyne 500 let od úmrtí Viléma z Pernštejna. Zároveň v tomto roce otevře Východočeské muzeum, příspěvková organizace Pardubického kraje, rekonstruovanou část pardubického zámku a v něm novou expozici s názvem Zámek Pardubice – první renesance v Čechách. To všechno stálo u zrodu myšlenky spojit síly s více aktéry v kraji a připomenout nejen půl tisíce let staré osudy Pernštejnů a jejich přínos pro celý region, ale všechny významné stopy renesance, které se otiskly do mnoha míst ve východních Čechách.

Vilém stál na začátku

„Je pro nás symbolické, že na Zámek Pardubice se téměř fyzicky vrátí Pernštejnové. Pro novou zámeckou expozici namaloval akademický malíř Petr Nikl dvanáct portrétů pernštejnských mužů a žen, kteří pobývali na panstvích v kraji. A všechno samozřejmě začíná u Viléma, který byl z nich největší budovatel a vizionář,“ řekl iniciátor celého projektu Roman Línek, vicehejtman Pardubického kraje a pokračoval: „Vilém tu zahájil etapu velkého rozkvětu renesančních sídel. Když jsme s památkovým ústavem zkoumali, kolik je v kraji renesančních památek, došli jsme k číslu 462. Některé jsou samozřejmě jen drobné, jiné byly dalšími zásahy upraveny v pozdějším stylu, ale stále je toho renesančního dědictví v našem kraji opravdu hodně. Proto považujeme za důležité si to jednak uvědomit, něco o tom vědět, být na to jako občané kraje hrdí, ale také to umět nabídnout jako námět k cestování či účasti na různých akcích turistům, milovníkům historie a třeba rodinám s dětmi.“

Renesance má v kraji mnoho tváří

Kmenovými nositeli programu jsou Pardubický kraj a jeho příspěvkové organizace v kultuře – Východočeské muzeum, Východočeská galerie, regionální muzea v Litomyšli, Vysokém Mýtě a Chrudimi a Krajská knihovna a Město Pardubice s příspěvkovými organizacemi, Východočeským divadlem a Komorní filharmonií. Dalšími partnery jsou Národní památkový ústav a objekty pod jeho správou - Kunětická hora a Zámek Litomyšl a v neposlední řadě i Univerzita Pardubice. K tomu se připojily Destinační společnost Východní Čechy, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, a za komerční subjekty třeba Pivovar Pardubice. Postupně ale organizátoři osloví i další místa s renesanční historií v kraji a blízkém okolí.

„Spolupráce spočívá ve společném marketingu a propagaci akcí pod jednou hlavičkou. Připravujeme k tomuto společné webové stránky www.vilem500.cz, společnou informační brožuru a další marketingové nástroje,“ informuje Roman Línek.

 „Pro město Pardubice znamenala doba Viléma z Pernštejna největší rozkvět v období před průmyslovou revolucí.  Nechala nám tu kromě zámku i obdivuhodné městské jádro, které je pro řadu akcí nádhernou kulisou.  Chystáme spolu s divadlem historický průvod, koncert filharmonie a historicky laděné podzimní městské slavnosti,“ sdělil Jan Mazuch.

„Pro Kunětickou horu, jako výchozí bod působení Pernštejnů ve východních Čechách, bude příští rok také významný. Skončí rekonstrukce západního křídla hradu a na jaře bude tato část hradního komplexu po mnoha letech opět zpřístupněna veřejnosti. Práce realizované na hradě v posledním období a zlepšující se stav celé Kunětické hory bude jistě nejlepší poctou osobě Viléma z Pernštejna, který byl znám i svými neutuchajícími stavitelskými aktivitami,“ konstatoval Miloš Jiroušek, který zároveň plánuje plenérovou výstavu o Vilému z Pernštejna.

Východočeské muzeum v Pardubicích vytvořilo ve spolupráci s Univerzitou Pardubice panelovou putovní výstavu Pernštejnské ženy a Evropa, která má i cizojazyčné mutace. V angličtině brzy zamíří do předsálí Rady Evropy do Štrasburku a představí, jak novověké šlechtické ženy přispívaly k formování evropské kulturní identity.

Koně, ryby i pivo

K renesanci ve východních Čechách patřilo nejen umění, vojenství, bankovnictví, ale také třeba chov koní spojený s Kladruby nad Labem, první rozsáhlé zakládání rybníků v Čechách v okolí dnešních Lázní Bohdaneč, nebo i vaření piva. „Náš Pardubický pivovar navázal na tuto tradici a je shodou okolností, že příští rok oslaví taktéž kulatiny, a to 150 let od svého založení. K tradici se hlásíme nejen se značkou Pernštejn, ale i nedávno uvedeným plechovkovým balením ležáku, který nese jméno hlavního představitele Pernštejnů Viléma. V příštím roce tedy budeme pokračovat v uvedení speciálních piv. Budeme se s našimi pivy účastnit celé řady akcí a veřejnost pozveme na velké letní pivovarské slavnosti,“ uvedla výkonná ředitelka Pardubického pivovaru Petra Chovancová.

Celý program by měl mít nejen historický a kulturní význam, ale měl by také podpořit domácí cestovní ruch v Pardubickém kraji.

„V současné době je už reálně ve výhledu téměř 30 akcí od 2. poloviny letošního roku do konce roku 2021. Předpokládáme ale, že by připomínky Pernštejnů a renesance ve východních Čechách mohly pokračovat nějakou formou i v dalších letech,“ dodal Línek.

Zdroj: Pardubický kraj