PhDr. Pavel Petr 

učitel ISŠ Vysoké Mýto a vysokokolský učitel
věk 42 let 

Učitel, kterého zajímá historie letectví a vojenské dějiny 20. století
Historie letectví a vojenských dějin 20. století. To jsou témata, která zajímají Pavla Petra ze Svitav. „Nad rámec své práce ve školství jsem od roku 2011 připravil přibližně 25 přednášek pro Aeroklub Moravská Třebová, Moravskotřebovskou univerzitu 3. věku, Městské muzeum v Moravské Třebové a Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic. Kromě historie vojenství a letectví v regionu pojednávaly také o česko-německých vztazích, dějinách 19. a 20. století a také dějinách filozofie,“ říká Pavel Petr, který v letošním roce pro obecní úřad v Městečku Trnávce zpracoval výstavu Letci z Malé Hané ve službách RAF.

Počátky letectví v Pardubickém kraji
„Jsem spoluautorem a odborným supervizorem výstavy Počátky letectví v Pardubickém kraji, realizované v roce 2014 Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Tato výstava následně několik let putovala po muzeích východních Čech (Vysoké Mýto, Pardubice, Svitavy, Skuteč, Ústí nad Orlicí, Choceň). V roce 2014 jsem také zpracoval podklady pro dva výstavní panely do expozice Muzea vojenského školství při Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole ministerstva obrany v Moravské Třebové,“ uvádí pedagog Univerzity Pardubice a moravskotřebovské integrované střední školy, který předtím pracoval také na poličském gymnáziu, na VI. Základní škole Felberova ve Svitavách-Lánech či v Centru denních služeb Charity Svitavy, kde zastával post vedoucího stacionáře.

Koordinátor Iráckého programu

„V roce 2004 jsem byl koordinátorem Iráckého programu, což byl intenzivní dvouměsíční kurz základů restaurování a památkové péče pořádaný Institutem restaurování a konzervačních technik Litomyšl ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky pro 14 odborníků z válkou postiženého Iráku,“ podotýká svitavský doktor filozofie, který by se na kraji chtěl věnovat především oblasti školství.