Pardubický Dům hudby je připravený na diváky i studenty

 V loňském roce začala rekonstrukce společenské části Domu hudby v Pardubicích a shodou okolností téměř ve stejném termínu i projekt na vylepšení energetických parametrů budovy. Na konci letošních prázdnin oba projekty za téměř 100 milionů korun končí. V příštích letech na ně naváže ještě rekonstrukce vnitřních prostor školní a kancelářské části budovy, kde sídlí Konzervatoř, Komorní filharmonie, Základní umělecká škola Havlíčkova a další hudební instituce.

Společenskou část Domu hudby už Pardubický kraj předčasně otevřel v březnu, aby se mohla vrátit Komorní filharmonie a také letošní koncerty Pardubického hudebního jara. Nakonec z toho dva dny před zahajovacím koncertem sešlo v souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti šíření viru COVID 19.

„Trochu nám to nahrálo v tom, že stavbaři mohli v klidu dokončit další části budovy a namontovat veškerou audiovizuální techniku,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračuje: „Od března stavební firmy pokračovaly ve výměně oken a dveří v celé budově. Zachovali jsme jejich velikost, členění a barevnost, ale mají mnohonásobně lepší energetické parametry. U některých částí střechy jsou posílené izolační vrstvy.“

Dům hudby

Ve společenské části pracovaly firmy od kavárny směrem k hlavnímu vchodu, tedy na rekonstrukci malého a komorního sálu, sociálního zařízení a také hlavní vstupní části budovy z nábřeží. „Tady jsou změny v dispozici nejviditelnější, z bývalé komunistické vrátnice tu vzniká příjemný prostor pro studenty i čekající rodiče. Celá kolonáda kolem sálů je pak propojená a průchozí a rozšiřuje společenské prostory s posezením,“ popisuje novinky v Domě hudby Línek.

V rámci stavby byla pro Konzervatoř Pardubice vybudována také nová učebna bicích nástrojů se speciálním akustickým obkladem v suterénu Domu hudby. Hodně práce s řadou nemilých překvapení ale čekalo stavbaře v přilehlých prostorách Domu hudby. Kraji patří bezprostřední chodník kolem budovy s květníky a vstupní část do suterénního vchodu. Parkoviště a další záhony jsou pak v majetku města. „Ukázalo se, že květníky z počátku 80. let prosakovaly do konstrukce schodiště, které se drobilo, stejně jako mostek před kavárnou. Nyní je máme zcela rekonstruované a nově osázené, mostek a schody jsou pak vyztužené a spravené. V suterénu vzniklo prostorné venkovní atrium k možnému využití pro malé koncerty či jiné akce. Kolem budovy je průzračné zábradlí z bezpečnostního skla s madly zasazené do spodní konstrukce bez podpěrných sloupků, které kopíruje i nové zábradlí u schodišť uvnitř budovy,“ vysvětluje Línek.

Z požadavků hudebníků a vedení konzervatoře vycházelo nové audiovizuální vybavení hudebních sálů. Pro potřeby moderní hudební scény musela být V Sukově síni nainstalována rampa, na které je umístěna jak osvětlovací, tak zvuková, nahrávací či promítací technika. „Vybavení tu bylo donedávna skutečně zastaralé a vycházelo z původního účelu kongresového sálu. Nyní můžeme pořádat koncerty s promítáním, videomappingem, ale zlepší to i možnosti při nahrávání. Rád bych poděkoval Pardubickému kraji a konzervatoři za intenzivní spolupráci,“ říká Pavel Svoboda, ředitel Komorní filharmonie Pardubice.

„Domnívám se, že jsme splnili náš hlavní cíl a z Domu hudby je skutečně první hudební sál v Pardubickém kraji. Podařilo se maximálně respektovat vnější charakter budovy a přitom dostat její technické vybavení na úroveň 21. století. Výrazně vzrostl komfort pro návštěvníky. Čisté architektonické linie vycházející z původního konceptu zvýrazňují esteticky hodnotné doplňky v podobě nábytku a osvětlení, včetně uměleckých lustrů od českých sklářů z Lasvitu,“ dodává Línek.

Jednotlivé položky rekonstrukce Domu hudby a jejich financování:

Rekonstrukce společenské části: 61 mil. Kč (Pardubický kraj)

Projekt na snížení energetické náročnosti: 30 mil. Kč (Pardubický kraj 15,5 mil. a EU 14,5 mil.)

Audiovizuální technika: 4,5 mil. Kč (Pardubický kraj)

Nábytek: 1,4 mil Kč (Konzervatoř Pardubice)

Zdroj: Pardubický kraj