Magda Kokulová Magda Kokulová

podnikatelka, věk 52 let 

Snažím se žít každý den naplno a zajímat se o to, co se děje
„Žít každý den a každou minutu naplno. Tak, jako by to byl den poslední.“ Tímto mottem se ve svém životě řídí Magda Kokulová.
Bydlí v Ústí nad Orlicí, kde vyrůstala se sestrou a rodiči. „Po studiu na ústeckém gymnáziu jsem se vdala a postupně se nám s manželem Michalem, se kterým jsem již více než 30 let, narodily tři děti - Lucie, Filip a Tereza. Všichni jsou již dospělí. Dokonce máme jednoho krásného vnoučka,“ podotýká Magda Kokulová, která má se svým mužem vlastní firmu.
„Jde o projekční kancelář, kde působím jako jednatelka. Příprava projektů a jednání na úřadech, kde vyřizuji stavební povolení pro naše investory, je moje každodenní práce. A velmi mě baví,“ shrnuje členka KDU-ČSL v Ústí nad Orlicí.
„Už dvě volební období jsem předsedkyní místní organizace. Každoročně pořádáme ples v kulturním domě, chystáme volební setkání i kampaně, organizujeme sportovní turnaje,“ říká Magda Kokulová, které politika byla blízká už od mládí.
„Často jsme s mými rodiči diskutovali o politických tématech. Připadalo mi to správné a důležité se zajímat o to, co se děje přímo ve městě, kde žiji, ale i v celé naší zemi. Když děti začaly chodit do školy, pracovala jsem ve školské radě a v bytové komisi města, abych se aktivně zapojila do dění. Nyní bych chtěla pomoci i s prací pro Pardubický kraj,“ vysvětluje podnikatelka, která se ve svém volném čase věnuje sborovému zpěvu a jízdě na kole. „Rádi děláme i rodinné výlety po památkách našeho či jiných krajů nebo se podíváme na pěkný film,“ uzavírá.