Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána

Zástupci 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, ODS a TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a hnutí STAN v pátek podepsali Dohodu o politickém uspořádání Pardubického kraje ve volebním období 2020 – 2024. V této dohodě je zahrnuto obsazení pozic v Radě Pardubického kraje, ale také rozdělení výborů krajského zastupitelstva. Hejtmanem Pardubického kraje bude Martin Netolický za 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj.

Hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. (3PK)
zodpovědný za finance a hospodaření kraje.

První náměstek hejtmana Pardubického kraje
Michal Kortyš (ODS a TOP 09)
zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost

Náměstek hejtmana Pardubického kraje
Ing. Roman Línek, MBA (KPK)
zodpovědný za investice a kulturu.

Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
Ing. Michaela Matoušková, MPA (STAN)
zodpovědná za zdravotnictví.


Členové Rady Pardubického kraje

Josef Kozel (3PK)
zodpovědný za školství,

Miroslav Krčil, DiS. (3PK)
zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství,

Ing. Alexandr Krejčíř (ODS a TOP 09)
zodpovědný za majetek, sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government

Ing. Ladislav Valtr, MBA (ODS a TOP 09)
zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace,

Ing. Pavel Šotola (KPK),
zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.