Jak znovu nastartovat cestovní ruch

Pardubický kraj hostí tento týden důležité zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch. To se koná v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Předsedou komise je hejtman Královehradeckého kraje Jiří Štěpán, místopředsedou radní Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný. Členem pracovní skupiny komise je pak Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti východní Čechy.

„Zástupci všech krajů se schází v této nelehké době pro cestovní ruch. Vyměňujeme si vzájemné zkušenosti z regionů. Je zajímavé vidět, jak se jednotlivé kraje staví k podpoře domácího cestovního ruchu. Diskuse se účastní vrcholní představitelé Czech Tourismu, Ministerstva pro místní rozvoj či Fóra cestovního ruchu," uvedl René Živný.

Ten nám také prozradil, jak se k aktuální situaci postavil právě Pardubický kraj. „Snažíme se reagovat co nejrychleji a nalákat do našeho regionu co nejvíce domácích turistů. Navýšili jsme dotaci Destinační společnosti východní Čechy o tři miliony korun. Tato společnost je stěžejním nástrojem našeho kraje v oblasti marketingu cestovního ruchu. Podařilo se okamžitě domluvit dotisk české verze map a propagačních materiálů Pardubického kraje, pro turisty jsme připravili několik cestovatelských soutěží, včetně oblíbených Cyklopecek či nové soutěže 30x Pardubickým krajem. Nezapomínáme ani na oblastní podporu. Všech pět turistických oblastí Pardubického kraje obdrželo podporu 400 tisíc korun na činnost a podařilo se také vypsat dotační program ve výši necelé dva miliony korun pro naše Informační centra, která vnímáme jako důležitý segment práce s turisty."

Zdroj: Pardubický kraj