Ing. František Weisbauer 

vedoucí udržby zeleně SÚS Pardubického kraje 
radní MO Pardubice II
věk 58 let

Ekolog pověstný „somálskými“ výcviky
Ekologie. To je téma, které by mělo být důležité v každé době. A pro Františka Weisbauera jde o téma přímo životní.

Nic se nesmí přehánět
„Ekologie by určitě měla být důležitým tématem, ale zase se to s ní nesmí přehánět. Z mého pohledu je to dost často ode zdi ke zdi. Jsem zastáncem toho, aby došlo k určité evoluci, ale neměla by se v této oblasti dělat příliš velká revoluce,“ přemítá František Weisbauer, podle něhož se životní prostředí i v Pardubickém kraji po roce 1989 určitě výrazně zlepšilo.

Vhodná kombinace dřevin
„Existují lepší technologie spalování odpadů, odsíření, postavilo se obrovské množství čistíren odpadních vod. V této činnosti je potřeba pokračoval dál, vytvářet optimální podmínky pro zadržení vody v dané lokalitě a zároveň dbát na to, aby na území byla i vhodná kombinace dřevin, které potřebují dostatek vláhy,“ konstatuje František Weisbauer.
Ten po střední zahradnické škole vystudoval provozně ekonomickou fakultu na zemědělské univerzitě a po krátké praxi v zemědělském družstvu v roce 1991 nastoupil ke Správě a údržbě silnic, v jejichž službách je jako ekolog dodnes. A právě v této oblasti by se chtěl věnovat i na kraji.