Dětský domov se loučí s obcí Horní Čermná

Pardubický kraj mění péči o ohrožené děti. Změny čekají i děti Dětského domova v Dolní Čermné, které žijí v objektu v Horní Čermné. Během prázdninových měsíců se budou stěhovat do bytů v Letohradě, Lanškrouně a do rodinného domku v Žichlínku. V minulých dnech se za účasti krajského radního Pavla Šotoly a zastupitele Petra Šilara loučily s obcí Horní Čermná na slavnosti v evangelickém kostele v Horní Čermné.

Děti z domova se s obcí, farností, školou i hasiči loučily především zpěvem. Pomoci jim přijel i Komokrák ze ZUŠ J. Pravečka v Lanškrouně a Lanškrounský smíšený sbor pod vedením dirigentky Vlaďky Jetmarové. Slova díků dětí směřovala i k těm, kteří pomohli na cestě do nového bydlení – starostovi města Letohrad Petru Fialovi, faráři Zbigniewu Czendlikovi, manželům Chládkovým z Lanškrouna a především radnímu Pardubického kraje Pavlu Šotolovi, jehož velkou snahou je, aby děti mimo vlastní rodinu vyrůstaly v běžném prostředí a byly lépe připraveny na vlastní život.

„V České republice je pobytová ústavní forma péče o ohrožené děti stále běžnou záležitostí. Přitom i ze zkušeností z našeho kraje víme, že ústavní péče člověka v řadě věcí spíš omezuje, než rozvijí, na rozdíl od péče komunitní v běžném prostředí. Některé domovy jsou i z dob bývalých sirotčinců. Jeden z nich je i v Horní Čermné, kde byl před 150 lety založen W. Hartwigem. Tehdy to byla velmi záslužná činnost osvíceného člověka, který zasvětil svůj život výchově sirotků,  ale dnes jsou celospolečenské poměry jiné včetně potřeb ohrožených dětí.  Cítíme odpovědnost za to, aby děti mohly vyrůstat v prostředí podobném běžné domácnosti a aby jejich pobytem nebylo ústavní zařízení. Mám radost, že se nám to v Horním Čermné podařilo,“ řekl Pavel Šotola.

Pardubický kraj za poslední dva roky zajistil ve spolupráci s místními samosprávami pro děti z dětských domovů už 10 bytů a tak má zkušenosti s tím, jak se chování dětí mění. Těší se na to i ředitelka Dětského domova v Dolní Čermné Stanislava Švarcová: „Děti budou více spolurozhodovat o chodu rodinné skupiny, budou se podílet na nakupování, budou více samostatné a je předpoklad, že rozšíří síť svých neformálních sociálních vazeb. Budou prostě lépe připravené na samostatný život.“

Stopa po působení domova v obci zůstane, pan farář Jakub Keller nabídl, že se fara a kostel mohou stát místem, kam se děti z domova mohou vracet.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto: Jan Drašner

Čermná.jpg
DD2.jpg