Aktuality

Z okraje společnosti do centra? Ano! Má to smysl

20160315 102110Možná, že je potkáváte na ulicích, v obchodech nebo jsou vašimi kolegy v zaměstnání. Možná ani nevíte, že to jsou osoby odlišné od ostatních. Mají mentální handicap, ale potřeby mají stejné jako všichni lidé na světě. Jako jejich nejdůležitější prioritu můžeme označit potřebu mít domov, místo kam se budou rádi vracet, kde se budou cítit bezpečně a kde to bude pouze jejich. V Domově pod Kuňkou jdou cestou rozšiřování kapacity v bytech běžné zástavby na území Pardubic a Přelouče. Tím se vytváří prostor pro přestěhování uživatelů z velkokapacitního zařízení do bytů. Celkově je nyní z Rábů přestěhováno 20 klientů.

 „Pardubický kraj tímto způsobem transformuje všech sedm sociálních zařízení ústavního typu ve své správě. Z celkového počtu 853 klientů žije nyní v pobytové komunitní službě 327 lidí, další stovka se bude moci přestěhovat během příštích tří let,“ říká Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.


Domov pod Kuňkou v Rábech nyní provozuje kromě pobytové služby i sociální službu chráněné bydlení, jejímž hlavním znakem je poskytovat vyžádanou podporu v domácnosti rodinného typu. „Uživatel si sám řekne, s čím potřebuje pomoci. Pracovníci mu jsou nápomocni radou či vlastním provedením konkrétní činnosti v případě, kdy to nezvládne. Pracovníci Domova pod Kuňkou nic nedělají za uživatele bez jeho vědomí, čímž je posilována jeho samostatnost a zvyšována možnost absolutního zapojení mentálně postižených spoluobčanů do většinové společnosti,“ vysvětluje ředitel zařízení Tomáš Černík.

Cíleným procesem došlo k postupnému snižování kapacity v pobytové službě ústavního typu a naopak navyšování počtu domácností v komunitním způsobu poskytování sociálních služeb. „Uživatelé, jejich opatrovníci a rodinní příslušníci jsou dlouhodobě připravováni na zásadní změnu v životě. Někteří uživatelé byli zvyklí žít desítky let v uzavřeném prostředí na okraji společnosti a bez možnosti seberealizace. Brali jen to, co jim někdo dal. Neměli možnost výběru. To již dávno neplatí a uživatelé mají možnost konečně přetrhat pouta s minulostí a pokusit se samostatně žít. Je však pravdou, že ne vždy se vše povede. Někteří uživatelé přechod do chráněného bydlení nezvládnou. Následně je pro ně hledáno optimální řešení jejich situace,“ doplnil ředitel Černík.

Pro mnohé klienty sociálních zařízení je podstatné, jestli mohou získat alespoň částečný úvazek v nějakém zaměstnání. „V tom jsme velice úspěšní, daří se nám to asi u čtvrtiny z nich, pracuje celkem 213 lidí, nejvíce z domovů ve Svitavách, Slatiňanech a ze Žampachu. Jedná se například o pražení kávy, balení hoblin pro drobné zvířectvo, úklidové práce, pomocné práce, výroba keramiky a svíček nebo také obsluha kavárny,“

vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková. V případě klientů z Domova pod Kuňkou pracuje 12 z nich.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.