Aktuality

Sociální služby v Pardubickém kraji jsou pro rok 2016 finančně zajištěny

DSC 0553 tz1Rada Pardubického kraje na svém zasedání schválila dle stanovených kritérii základní síť sociálních služeb a zároveň projednala návrhy na finanční podporu jednotlivým poskytovatelům. Z celkového počtu 267 žádostí nebylo k finanční podpoře doporučeno pouze pět, a to z důvodu nezařazení do sítě služeb. Financování je zajištěno ze státních prostředků, z rozpočtu Pardubického kraje a ze zdrojů Evropské unie. Rozdělení prostředků musí na svém zasedání schválit zastupitelstvo.

„Pro letošní rok obdržel Pardubický kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sítě sociálních služeb částku 446,5 milionů korun, což je téměř o 2,5 milionu korun méně než před rokem,“ uvedl radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Přesto se finanční podpora pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb každým rokem zlepšuje, a to také díky tomu, že preventivní služby jako azylové domy, sociálně terapeutické dílny a nově i raná péče budou financovány z evropských zdrojů, o které v současné době Pardubický kraj žádá. Tím vzniká prostor pro větší stabilitu ostatních sociálních služeb,“ dodal Šotola.

Ke zmíněné stabilizaci sítě sociálních služeb dle radního Šotoly významně přispívají i finance z rozpočtu Pardubického kraje, a to ve výši 23,7 milionů korun. Téměř čtyřmi miliony korun si kraj zajišťuje spoluúčast v evropském projektu Rozvoj sociálních služeb, díky kterému na sociální služby v oblasti prevence přibude dalších 70 milionů korun. Tak jako v loňském roce je z celkové částky státních prostředků ponechána rezerva ve výši pěti milionů korun pro nepředvídatelné události, případně na další potřebnou podporu prioritních služeb.

„Konečné rozhodnutí o výši dotací je nyní na zastupitelstvu kraje a po podpisu smluv by měly organizace obdržet 60 % schválené dotace do konce března, zbývající část bude vyplacena na začátku července, jako tomu bylo v loňském roce,“ uvedla Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí.

Prvním rokem obdrží poskytovatelé sociálních služeb tzv. pověření pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které vychází z evropských pravidel. Poskytovatelé tak nebudou muset mít obavy z překročení limitu pro oblast dovolené veřejné podpory.

„Loňská změna financování sociálních služeb, které nyní spadá pod správu krajů, nezpůsobuje žádné problémy, naopak je operativnější a efektivnější při zabezpečení fungování a zkvalitňování sociálních služeb v regionu,“ konstatoval Pavel Šotola.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.