Aktuality

Radní schválili Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2013

2012-12-25-socsluzbyAkční plán vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015 a reaguje na aktuální změny a potřeby v sociální oblasti na území kraje. Tím dochází k průběžnému ověřování nastavení sítě a její úpravě. „Je prvním akčním plánem střednědobého plánu. Jeho hlavním smyslem je vymezení potřeb v rámci sítě sociálních služeb dle aktuální situace, definuje také náklady na zajištění této sítě a zdroje jejího financování," vysvětluje Pavel Šotola, krajský radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor a pokračuje:

„Například v péči o cílovou skupinu seniorů je třeba zachovat stávající kapacity lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Navíc podpoříme vznik nových kapacit domova pro seniory (30 lůžek) a domova se zvláštním režimem (40 lůžek) v obci s rozšířenou působností Chrudim. V souvislosti s Individuálním projektem Pardubického kraje na sociální služby II budou zajištěny služby azylové domy a další krizové služby. Ty by se do budoucna měly stát více dostupnými pro celé rodiny," doplňuje Šotola.
Krajští radní v této souvislosti odsouhlasili také návrh rámcové smlouvy o spolupráci s Univerzitou Pardubice. Ta bude pro kraj provádět sekundární analýzu dat o sociálních službách. „Tímto krokem chceme dosáhnout většího provázání praktických zkušeností Pardubického kraje z oblasti sociálních služeb a teoretických a vědeckých zdrojů pardubické univerzity, usnadní nám to plánování do budoucnosti," uzavírá Pavel Šotola.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.