Aktuality

Rada zadala představenstvům vypracovat scénář transformace

2013-02-14-nemsyRadní dnes schválili zadání pro nová představenstva nemocnic na vypracování dokumentu nazvaného Scénář efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji. Bude to střednědobý koncepční dokument pro strategické řízení provozu, ekonomiky nemocnic, jednání se zdravotními pojišťovnami, pro transformaci oborů, investiční činnost a další oblasti v nemocnicích akutní péče. „Scénář musí vybalancovat péči ve vazbě PACIENT - NEMOCNICE - EKONOMIKA, tedy poskytnout srovnatelnou péči všem občanům kraje, zajistit kvalitu péče, profesní růst a perspektivu personálu nemocnic a být ve střednědobém horizontu ekonomicky udržitelný. Výsledné řešení si musí umět poradit jak s víceletými ekonomickými problémy nemocnic, tak i s dalšími letošními komplikacemi na celostátní úrovni, které situaci ve zdravotnictví dále zhoršují. Jedná se například o nárůst DPH o 7 procent, snížení záloh od pojišťoven anebo o jednoznačně restriktivní charakter úhradové vyhlášky," zdůraznil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který je v radě zodpovědný za zdravotnictví.

 

Scénář bude vycházet ze základních dokumentů kraje i z provedených expertních analýz v oblasti zdravotnictví. Navrhovaná opatření musí být konkrétní, s vazbou na jednotlivé nemocnice i všech pět nemocnic jako celek, musí obsahovat zdůvodnění, relevantní podpůrná data a musí obsahovat zodpovědnost, termíny a finanční náklady. Materiál bude po konzultacích představen manažerským shrnutím s limitovanou délkou, které v kostce shrne závěry a doporučení. „Zabývat se bude především oborovou strukturou a léčebnou oblastí, dále například ekonomikou, investičními prioritami, informačními systémy a dalšími oblastmi," nastínil strukturu dokumentu Línek. „Předpokládám, že červnové zastupitelstvo projedná zásadní strategické části scénáře a poté se budou rozpracovávat a realizovat jeho podrobné kroky v oblasti akutní péče," dodal Línek.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.