Aktuality

Pocta bratrům Vokolkovým

Lis tří bratří copy copyU příležitosti 15. výročí od úmrtí pardubického výtvarníka, sochaře a básníka Vojmíra Vokolka se Rada Pardubického kraje seznámila s návrhem vzdát hold této umělecké rodině a zejména bratrům Vlastimilovi, Vojmírovi a Vladimírovi Vokolkovým tím, že by po nich byla přejmenována Krajská knihovna. Vzhledem k tomu, že kvůli politické perzekuci byla jejich tvorba násilně potlačena a laická veřejnost jejich příběh příliš nezná, uložila rada příslušným odborům shromáždit podklady a podílet se na jejich zviditelnění ve spolupráci s Krajskou knihovnou, univerzitou a dalšími kulturními institucemi.


„Tato rodina patřila k významné meziválečné české avantgardě. Od 50. let byla však násilně umlčena a umělecká činnost bratrů Vokolkových pokračovala pouze poloilegálně. Proto je povědomí o jejich tvorbě a životě mezi obyvateli kraje velmi nízké. Jejich aktivity výrazně přesahovaly regionální charakter a literární historikové je teprve v posledních letech začínají mapovat. Dokladem toho je i rozsáhlá monografie nazvaná Jméno Vokolek, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství Torst a nyní je už beznadějně rozebrána,“ uvedl 1. náměstek hejtman Roman Línek.

Na skutečnost, že Pardubice a Pardubický kraj hodně dluží památce rodiny tiskařů, vydavatelů, překladatelů a literárních a výtvarných umělců Vokolkových ho kromě jiných upozornila vydavatelka Marie Mlejnková. Přišla s návrhem, pojmenovat Krajskou knihovnu Knihovnou bratří Vokolků. Její návrh byl přednesen také na výroční členské schůzi Klubu přátel Pardubic, jeho členové jej jednoznačně podpořili, což zanesli i do usnesení schůze. K tomu se přidaly i další osobnosti kulturního života, které se se záměrem seznámily. Doporučující dopis napsal na toto téma Pardubickému kraji literární historik profesor Martin Putna.

V Děčíně, kam se v 50. letech přestěhoval za možností práce spisovatel Vladimír Vokolek, si jeho odkazu velice váží, pojmenovali po něm ulici a pořádají tam mnoho let celostátní literární soutěž pro mladé autory, která nese jeho jméno.

Stručně o bratrech Vokolkových

Sourozenci Vlastimil (1903-1985), Vojmír (1910-2001) a Vladimír (1913-1988) Vokolkovi byli syny známého pardubického tiskaře Václava Vokolka. Jeden se stal po otci tiskařem a nakladatelem, druhý malířem a sochařem a třetí spisovatelem. Sešli se koncem 30. let 20. století v edici krásných tisků nazvané Lis tří bratří. V roce 1950 přišla na otcovu tiskárnu národní správa. Dělníci museli zničit vzácná písma i stroje. Otec Vokolek ze žalu zemřel. Vlastimil nastoupil do fabriky, Vojmír nemohl dělat grafiky bez tisku a začal malovat fresky ve venkovských kostelech. Když ho vykázali, upnul se k tvorbě objektů ze dřeva, plechu a

kamene. Jako jediný z bratrů se dožil sametové revoluce, zemřel v roce 2001. Vladimíra zavála možnost vést knihovnu do Děčína, ale když nebyl ochoten sehnout hlavu, o práci brzo přišel. Mohl učit aspoň na základní škole, pak ale zůstal bez práce. Psal do šuplíku a většinu jeho díla vydal až po jeho smrti jeho syn Václav.

Expozice na Příhrádku

Pardubický kraj a jeho kulturní instituce vlastní řadu děl a sbírkových předmětů spojených s touto rodinou, některé z nich by měly být součástí nové expozice na Přihrádku.

Východočeské muzeum vlastní dva umělecké lisy – litografický a knihtiskařský, které byly zachráněny při zničení tiskárny v 50. letech. Východočeská galerie uspořádala v roce 2000 soubornou výstavu prací Vojmíra Vokolka, která poté putovala na tři další místa v republice. Krajská galerie vlastní 11 výtvarných děl tohoto umělce, těmi zásadními jsou ale fresky v kostelech – na území kraje v Dřítči, v Mistrovicích, v Rozhovicích. Krajská knihovna Pardubice má ve svém fondu cca 120 titulů, které se vztahují k rodině Vokolkových, výčet článků uchovaných v periodikách je mnohonásobný.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.