Aktuality

Kraj připravuje další investice do zdravotnictví

Kraj připravuje další investice do zdravotnictví

Rada Pardubického kraje postupně projednává potřebné investice do nemocnic akutní péče a dalších zdravotnických zařízení z krajského rozpočtu. Dílčí rekonstrukce čekají všech pět nemocnic, zásadní ovšem bude projektová příprava centrálních příjmů a centralizace akutních oborů v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici.


Projekt urgentního příjmu

V posledních dnech byl radou kraje schválen investiční záměr pro zpracování projektové dokumentace stavby centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. „Jedná se výstavbu nové budovy urgentního příjmu pro chirurgické a interní obory pro spádovou oblast s přibližně 200 tisíci obyvatel. Objekt bude umístěn v severovýchodní části areálu s přímou návazností na provozy operačních sálů. Zahrnuje kromě samotného příjmu také 9 lůžek ARO, 9 lůžek JIP, 30 lůžek interního typu, heliport na střeše objektu a patologii. Předpokládané náklady stavby jsou podle studie ve výši 322 milionů korun bez DPH,“ informoval 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek. Na stavbu bude na základě schváleného investičního záměru zpracována projektová dokumentace. „Předpokládané náklady na její zpracování jsou ve výši 5 milionů korun včetně DPH,“ dodal Línek.

Čistírna odpadních vod v Albertinu

Méně viditelný, ale pro provoz zdravotnického zařízení důležitý projekt, je rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod (ČOV), stokové sítě a kanalizační přípojky v Albertinu Žamberk. Ta je v současné době spolu se splaškovou, infekční a srážkovou kanalizací v havarijním stavu.

Stavba zahrnuje úplné oddělení srážkových vod a jejich zneškodnění v rámci areálu léčebny. Dále řeší oddělení infekčních splaškových vod z oddělení a provozů produkujících infekční splaškové vody od splaškových vod s běžným komunálním znečištěním. Odpadní vody běžného charakteru budou odváděny do městské kanalizace bez čištění. „Tady jsou předpokládané investiční náklady včetně nákladů na přípravu 18,3 milionu korun včetně DPH,“ řekl náměstek Línek.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.