Aktuality

Knihovna by mohla připomínat bratry Vokolkovy

Návrh paní Mlejnkov a RLIV Pardubicích připomíná památku prvního kancléře Karlovy univerzity, arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jeho aula na univerzitě, aviatika Jana Kašpara sál na krajském úřadu, sochu tu mají vynálezci ruchadla bratranci Veverkovi a bude snad mít i stavitel železnic Jan Perner, stejně jako Jan Kašpar. Na výroční schůzi Klubu přátel Pardubicka přišel tento týden jeden z jeho dlouholetých členů, nyní 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek spolu s vydavatelkou a publicistkou Marií Mlejnkovou-Rosůlkovou s iniciativou přejmenovat Krajskou knihovnu na Knihovnu bratří Vokolků.

„Zatím je to ve fázi první myšlenky, návrhu. Iniciátorkou byla paní Marie Mlejnková, která je poslední ze známého pardubického rodu Rosůlkových, například bratr jejího dědečka sepsal známé dějiny Pardubic. Ta myšlenka se mi jako pardubickému rodákovi a patriotovi velmi zalíbila a rozhodli jsme se, že ji nejprve předneseme na shromáždění Klubu přátel Pardubicka. Jsem rád, že jsme tu získali morální podporu, která byla nakonec i odhlasována v závěrečném usnesení klubu,“ řekl Roman Línek, který chce s touto ideou seznámit i Radu Pardubického kraje a širokou kulturní veřejnost.

„Bratři Vokolkové jsou svými životy a uměleckou tvorbou mimořádným fenoménem nejen pro město Pardubice, ale i pro odkaz celé české kultury,“ poznamenala Marie Mlejnková a pokračovala: „Informace o nich byly celá léta zamlčovány, nyní se pozvolna dostávají na veřejnosti. Domnívám se, že je namístě věnovat jejich odkazu pojmenování instituce, která dosud užívá je obecné označení.“

Sourozenci Vlastimil (1903-1985), Vojmír (1910-2001) a Vladimír (1913-1988) Vokolkovi byli syny známého pardubického tiskaře Václava Vokolka. Ten z výroby potisků reklamních sáčků financoval bibliofilské tisky začínajících básníků Bohuslava Reynka a Vladimíra Holana a dalších a samozřejmě také svých synů. Ti se pak v roce 1938 sešli ve vlastní knižní edici Lis tří bratří. Vlastimil tiskl, Vladimír psal a Vojmír ilustroval.

Tiskárna byla znárodněna a zlikvidována, Václav Vokolek zemřel krátce poté, když viděl, jak dělníci rozbíjejí jeho stroje a vzácná písma bucharem. Vlastimil byl přesunut jako dělník do chemičky, značná část díla Vojmíra Vokolka podlehla zkáze a Vladimír nesměl celý život publikovat.

Přesto se podařilo mnohé zachránit. Například moderně pojaté malby Vojmíra Vokolka ozdobily cekem deset kostelů v Čechách a na Moravě, například v Dřítči, Rozhovicích nebo v Jablonném nad Orlicí. Jeho sochařská díla jsou ve sbírkách Východočeské galerie. Také prozaická, poetická i esejistická díla Vladimíra Vokolka jsou vydána v několika knihách a souborech.

Příznivou okolností návrhu přejmenovat knihovnu na jejich počest by mohl být i fakt, že Krajská knihovna Pardubice chystá historickou expozici o bibliofilských tiscích bratří Vokolků v prostorách na Přihrádku.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.