Aktuality

Jak může kraj pomoci seniorům

IMG 0831Zlepšení komunikace se seniory ve zdravotnických zařízeních, zajištění nepřetržité lékárenské služby, zavedení seniorpasů v našem kraji a možné ustavení Krajské rady seniorů. To byla hlavní témata setkání 1. náměstka hejtmana Romana Línka, radního pro sociální péči Pavla Šotoly a předsedy Rady seniorů města Pardubice Jaroslava Žítka.

Rada seniorů sdružuje v krajském městě celkem 27 klubů seniorů. Zatím neexistuje na krajské úrovni, ale právě pardubičtí by mohli být iniciátorem jejího vzniku, tak jak je tomu i v jiných krajích. Jaroslav Žítkem přišel za radními Pardubického kraje s tím, co seniory v klubech na území Pardubic nejvíce trápí a s čím by mohl Pardubický kraj pomoci.

„Vidíme, že mezi seniory jsou takové tři skupiny lidí a každá z nich potřebuje něco jiného. Jednak to jsou ti agilní a zkušení, kteří mají čas a je dobré využít jejich potenciálu, tam, kde je to možné. Druhou skupinou jsou ti, kteří se už tolik nechtějí angažovat, ale potřebují smysluplný program pro využití volného času, aby nenaletěli takzvaným šmejdům. A třetí skupinou jsou lidé s vážnými zdravotními problémy, pro které potřebujeme vytvářet podmínky na důstojné dožití i důstojné umírání,“ shrnul potřeby seniorů pan Žítek.

Náměstek Línek představil panu Žítkovi projekt Přátelské nemocnice, který mimo jiné řeší i problémy týkající se seniorů v našich nemocnicích. „Je nám jasné, že starší lidé potřebují větší trpělivost a hlavně vyslechnout, jen na to někdy není v provozu zdravotnických zařízení čas. Přesto čekají personál našich nemocnic různá školení právě v těchto takzvaně měkkých dovednostech a věříme, že se to projeví i ve vztahu k seniorům,“ řekl Roman Línek, kterého potěšila i spokojenost seniorů s provozem na geriatrii v pardubické nemocnici. Přislíbil rovněž zorganizovat společné jednání se zástupci města na téma dostupnosti nočních lékárenských služeb.

Radní Pavel Šotola seznámil předsedu Rady seniorů s projektem seniorpasů, které už fungují v řadě dalších krajů a letos dostanou i podporu Pardubického kraje. Zaregistrované kartičky přinášejí občanům nad 55 let nejrůznější výhody a slevy, stejně jako už známé Rodinné pasy. V kraji je již více než 120 poskytovatelů slev pro držitele seniorpasů.

Důležitým tématem jednání byla i síť hospiců v Pardubickém kraji. „Ověřili jsme si, že jeden pobytový hospic pro kraj stačí, doplnit by ho měly terénní služby v podobě domácích hospiců. Tyto služby nyní zajišťují především charity,“ uvedl Pavel Šotola. Otázce důstojného umírání a paliativní péči se budou ve zvýšené míře věnovat i nemocnice Pardubického kraje.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.