Aktuality

Francouzi mají se sociálním podnikáním velký náskok

Francouzi mají se sociálním podnikáním velký náskokMezinárodní konference na téma sociálního podnikání v Pardubicích byla tento týden vyvrcholením několikaletého snažení odborníků z Pardubického kraje o to, aby tady i tento specifický byznys zdomácněl a našel ukotvení. Pardubickému kraji v tom pomáhají svými dlouholetými zkušenostmi partneři z francouzského Regionu Centre – Val de Loire.
„Sociální podnikání má několik přidaných hodnot – sociální, ekonomickou i environmentální. Pracuje s lidmi znevýhodněnými na trhu práce, kteří musí tvořit alespoň 30 procent všech zaměstnanců podniku, generuje zisk, který z velké části znovu investuje do rozvoje podniku a svých zaměstnanců, a využívá místní zdroje, to znamená, že je i šetrné k životnímu prostředí,“ vysvětluje radní Pavel Šotola, který se touto problematikou začal zabývat v roce 2013. „Přelomová pro nás byla právě studijní cesta do Francie, kde jsme se seznámili s tím, jak může sociální podnikání fungovat. Od té doby se snažíme inspiraci získanou v našem partnerském regionu uplatnit i v našich podmínkách,“ konstatuje Šotola.

Vzhledem k tomu, že Česká republika ještě nezakotvila sociální podnikání legislativně (je vypracován věcný záměr zákona), hledá Pardubický kraj zatím jako jeden z prvních v naší republice vlastní cestu. Ta začala nejprve semináři o sociálním podnikání a odpovědném zadávání veřejných zakázek ve všech částech našeho kraje. Pracovníci odboru sociálních věcí se setkávali s prvními podnikateli, kteří zareagovali na výzvy z evropských programů podporujících lidské zdroje a zaměstnanost v sociálním podnikání, a ptali se jich, jak jim mohou pomoci na regionální úrovni. Na základě tohoto průzkumu byl v roce 2015 vyhlášen první krajský dotační program na podporu a rozvoj sociálního podnikání. V prvním roce pomohl celkem dvaceti projektům a letos na jaře bylo ve druhém ročníku vybráno dalších sedmnáct.

„Jedná se o efektivní nástroj, díky kterému dokáží sociální podniky získat s nízkou administrativní zátěží potřebné prostředky, a to ve výši 10 – 200 tisíc korun za jeden projekt. Firmy je většinou využívají jako podporu pro rozjezd podnikání a přípravu na čerpání evropských dotací. Díky krajské podpoře zpracovávají byznys plán, který je základem všeho a také si dovybaví potřebné zařízení,“ říká radní Šotola. Takto bylo například podpořeno vybavení Centra praktické výuky v Dřevovýrobě Otradov nebo v Hlinsku podpořen vznik Cukrárny Ludmilka.

To sociální podnikání ve Francii má díky legislativní opoře nejenom dlouhou historii, ale zaznamenává také dynamický vývoj. „Je to vynikající nástroj pro podporu zaměstnanosti, což se nám osvědčilo i v době hospodářské krize, kdy bylo tímto způsobem vytvořeno na 40 000 nových pracovních míst,“ uvedl Charles Fournier, radní Regionu Centre – Val de Loire.

Zástupci francouzské delegace v souvislosti s tématem sociálního podnikání vidí potenciál pro spolupráci jak mezi partnerskými regiony, tak mezi zastřešujícími organizacemi z komerčního i neziskového sektoru, například formou výměnných stáží a dalších společných projektů.

Na konferenci představila bohaté zkušenosti se zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce Jarmila Menšíková z Ergotepu Proseč a s novými zkušenostmi ze sociálního zemědělství se pochlubil Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov. Zájemci dostali také aktuální informace z Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí.
© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.