Aktuality

Dotační program na podporu sociálního podnikání a fundraisingu vyhlášen

2015 12 04 seminar socialni podnikaniRadní Pardubického kraje schválili dva dotační programy, jejichž cílem je podpora sociálního podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace v roce 2016. Z rozpočtu kapitoly sociálních věcí jsou pro tento účel vyčleněny dva miliony korun. Zásady nových grantových programů jsou zveřejněny na stránce www.pardubickykraj.cz v části „dotační programy a granty“ pod odkazem „probíhající grantové programy a dotace“. Zájemci mohou posílat své přihlášky od 6. ledna do 27. ledna 2016.

Zájemci o podporu budou moci v případě úspěšné žádosti získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení majetku, úpravu pracovního místa, zajištění vzdělání pro znevýhodněné i pro management a prostředky pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům. Novinkou pro rok 2016 je podpora stáží a praxí studentů a absolventů škol, kteří patří k cílovým skupinám sociálního podnikání. Například studenti se zdravotním postižením či v obtížné životní situaci budou moci vyzkoušet práci v sociálním podniku, který na jejich stáž či praxi získá dotaci.

„Důvodem podpory sociálního podnikání je vznik nových pracovních míst především pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Sociální podnikání je významné i v prevenci sociálního napětí a v přínosu pro místní komunitu i celý region, kde sociální podnik působí,“ uvedl krajský radní Pavel Šotola, který návrh podpory sociálního podnikání Radě Pardubického kraje předložil. „Sociální podnikání je oblastí s dynamickým vývojem. Jsem proto velmi rád, že je o toto téma v našem kraji velký zájem. Sociálním podnikáním podporujeme i další činnosti. V letošním roce například probíhá na území Pardubického kraje výzkum sociálního podnikání, který ve spolupráci s Pardubickým krajem zajišťuje Akademie věd České republiky. Díky jeho výsledkům získáme lepší přehled o sociálních podnicích v kraji i o dalších možnostech jejich rozvoje,“ dodal radní. Pardubický kraj v letošním a v minulém roce připravil také několik vzdělávacích a osvětových seminářů o sociálním podnikání.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.