Aktuality

Pavel Šotola - V době krize pomáhá, kdo může. Kraj, města, obce, neziskové organizace, sousedé i dobrovolníci. Důležité ale je, aby se k lidem kromě nutných nákupů dostaly také nezkreslené informace a také aby ti, kteří jsou nyní částečně izolováni, si mohli s někým popovídat. Proto vítám veškeré iniciativy, které toto pomáhají řešit zejména těm lidem, kteří nejsou na internetu a sociálních sítích.


 

V krajské Poradně pro rodinu tento týden zřídili čtyři krizové  telefonické  linky pro lidi, kteří mají strach,  úzkosti a  panické stavy  v souvislosti s potenciální či faktickou nákazou koronavirem.  Tyto linky  mohou využít také  klienti všech sociálních služeb Pardubického kraje, včetně  zaměstnanců. Vybraní  psychologové  jsou na příjmu každý den od 8, 00 do 17, 00 hodin. Zatím budou fungovat do pondělí 23. března do 17 hodin. 

Region Pardubice - 603 273 948

Region Chrudim - 601 344 852

Region Svitavy - 606 051 590

Region Ústí nad Orlicí - 733 522 278

Stále je v provozu také Linka důvěry Pardubického kraje s číslem 465 52 42 52. Ta sídlí v Ústí nad Orlicí, ale je určena pro celý kraj. Jejím posláním je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita. Nepřetržitý provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí zajišťuje průměrně 14 pracovníků, kteří splňují nebo si doplňují vzdělání sociálního pracovníka, a absolvovali akreditovaný kurz Telefonické krizové intervence.

Zdroj: Pardubický kraj 

Pavel Šotola - První vzdělávací setkání zahájilo letošní ročník Akademie sociálního podnikání. Koná se opět pod taktovkou Pardubického kraje a agentury Czech Invest v prostorách Pardubického podnikatelského inkubátoru P-Pink. Akademii se rozhodlo absolvovat široké spektrum zástupců sociálních podniků z Pardubického kraje, ale i zájemců o sociální podnikání zvažujících založení nového sociálního podniku.


 „Vedle krajského dotačního programu je vzdělávací akademie další aktivitou pro podporu sociálního podnikání v našem kraji. Rozmanitost účastníků nám ukazuje, že se tato aktivita potkala s pozitivním ohlasem a pevně věřím, že se nám společně podaří vybudovat silné zázemí sociálního podnikání napříč Pardubickým krajem,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

V průběhu deseti setkání, tj. od března do prosince, projdou zájemci komplexním vzdělávacím servisem, který jim poskytne užitečné informace pro vznik i rozvoj sociálních podniků. Vzdělávací systém akademie je zaměřený nejen na předání informací a tvrdých dat, ale také na rozvoj měkkých dovedností potřebných k úspěšnému vedení sociální podniků. Účastníky čekají informace prostřednictvím zážitků, individuální práce, práce ve skupinách atp.

Účastníci pak od akademie očekávají nové nápady, podporu, motivaci do hledání dalších cest a informace k oblastem právním, ekonomickým i marketinkovým.

„Jsme rádi, že se nám podařilo naplnit akademii sociálními podniky z Pardubického kraje a těšíme se na cestu společného růstu, která nás čeká,“ řekl Tomáš Vlasák, vedoucí pardubické pobočky Czech Investu.

„Úvodního setkání Akademie sociálního podnikání se zúčastnilo hojné množství zástupců sociálních podniků, kterým evidentně není lhostejno, jakým směrem se bude jejich podnikání ubírat. Máme velkou radost, že z organizačního hlediska proběhlo vše na jedničku a budeme se těšit na další lekce,“ dodal Robin Langer, manažer inkubace v P-PINKu.

 

Zdroj: Pardubický kraj 

Roman Línek - Letos krajská samospráva investuje do dopravy přibližně 2,8 miliardy. Tato částka pochází z vlastních, ale i z evropských zdrojů. Zhruba 1,5 miliardy bude uvolněno pro dopravní stavby. Co se týká oprav a údržby komunikací, zde bude využito 780 milionů.


Jakých výsledků v dopravě bylo dosaženo v Pardubickém kraji v roce 2019, jaké jsou plány pro rok letošní, nejen o tom se diskutovalo na Pracovním setkání Dopravy Pardubického kraje. Schůzku v Kongresovém sálu Paláce Pardubice uspořádala Hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s náměstkem hejtmana zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost Michalem Kortyšem.

„Na setkání jsme se společně s přítomnými seznámili s výsledky předchozího roku, tedy 2019. Mohu konstatovat, že se nám dost věcí podařilo. Samozřejmě je mnoho i těch, které se dají zlepšit. Seznámili jsme se s plány pro letošní rok. Pardubický kraj je připraven investovat prostřednictvím Správy a údržby silnic více jak 1 miliardu do oprav silnic druhé a třetí třídy včetně několika mostů,“ sdělil náměstek hejtmana Michal Kortyš a dodal: „Samozřejmě jsou zde i úskalí, která v tuto chvíli řešíme. Mohu jmenovat problematiku poničení krajských silnic nákladní dopravou, jež naváží materiál pro stavbu dálnice D35. V této věci jednáme s Ministerstvem dopravy.“

Ve středu 4.3.2020 se uskutečnilo jednání na úrovni 1. náměstka ministra dopravy, generálního ředitele ŘSD ČR a ředitele SFDI. Na základě dohody a předložení potřebných dokladů, bude mít možnost Pardubický kraj uplatnit po investorovi za loňský rok vynaložených 12 mil. kč na odstranění havarijních poruch silnic. Škody způsobené v letošním roce bude Pardubický kraj, respektive Správa silnic, uplatňovat také u ŘSD ČR, které rozhodne o jejich oprávněnosti.

„V letošním roce bych se chtěl zejména zaměřit na kvalitu a technologii oprav silnic s možností aplikace technologií, jež by prodloužily životnost oprav a finálního povrchu. Dozrál i čas na umisťování vysokorychlostních vah pro kamiony na ty úseky, které chceme chránit proti neúměrnému zatížení. Hlavně chceme pomocí těchto vah a dopravních značek regulovat kamionovou dopravu,“ doplnil Michal Kortyš.

Roman Línek, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice dodal: „Letos krajská samospráva investuje do dopravy přibližně 2,8 miliardy. Tato částka pochází z vlastních, ale i z evropských zdrojů. Zhruba 1,5 miliardy bude uvolněno pro dopravní stavby. Co se týká oprav a údržby komunikací, zde bude využito 780 milionů.“

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec sdělil: „Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na veškerých námi uskutečněných stavbách, ať už projektantům, úředníkům či zhotovitelům. Rok 2019 byl tím nejúspěšnějším za dobu existence SÚS Pk, tedy od roku 2002.“ Ředitel Němec se vyjádřil také k problematice poničených krajských komunikací při obsluze výstavby dálnice D35. „Problematiku zdevastovaných silnic registrujeme. Síť našich komunikací jsme na počátku staveb zdokumentovali pomocí laserscanneru, který porovná stav silnice před a po návozu materiálu vysokotonážními vozidly. Z rozdílu stavu silnic zjistíme konstantu, která vyjádří rychlost opotřebení vozidly stavby proti obecně užívaným komunikacím. Tento koeficient poslouží k určení poměru, co zaplatí stát a co si kraj připlatí na lépe provedenou opravu nebo rekonstrukci“, dodal Němec.

Kromě celkové bilance dopravní tématiky, shrnutí využití autobusové a drážní dopravy, se neopomnělo ani na obsluhu leteckou. Pardubické letiště kupříkladu nahradilo zrušené lety do Londýna za lety na Ukrajinu. Nově také nabízí rentgenové zařízení Cargo. Bohužel v těchto chvílích je nízká poptávka cestujících z důvodu problematiky týkající se koronaviru.

Zdroj: Pardubický kraj 

obrázky

 

Roman Línek - Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky. Města soutěží o celostátní titul Historické město roku. V krajském kole zvítězilo v Pardubickém kraji v roce 2019 město Jevíčko. Radní kraje nyní odsouhlasili ocenění úsilí města v této oblasti částkou 100 tisíc korun.


„Tradičně předáme symbolický šek představitelům města až v září na setkání pracovníků v kultuře, ale peníze přijdou na účet města už nyní a mohou je využít opět ve prospěch památek. Nedávno jsem v Jevíčku obdivoval například opravenou synagogu nebo některé drobné památky. Těším se, že při podzimním setkání představí v podrobnější prezentaci nám i dalším účastníkům setkání, co všechno se jim v ochraně památkové zóny podařilo,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

V Jevíčku byla díky zachovanému středověkému půdorysu města a přítomnosti řady stavebních a sochařských památek vyhlášena městská památková zóna už v roce 1990.

 V roce 2019 využilo město jedenapůlmilionovou dotaci Ministerstva kultury na opravu opěrné zdi zámku, na opravu opěrných pilířů věže zámku, na obnovu fasády na jižní straně synagogy, restaurování středověkého pilíře kašny, restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentinského, barokního mobiliáře a některých prvků hlavního oltáře Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podařilo se také opravit vnitřní omítky schodiště v synagoze a restaurovat nástěnné malby v kapličce v Zadním Arnoštově a dva křížky ve městě.

„Oceňuji, že se v Jevíčku při obnově památek nespoléhají jen na dotace, ať už státní nebo krajské. Investují přibližně stejně velké částky také z vlastního městského rozpočtu a výsledek je vidět. Letos mají kromě krajského vítězství v soutěži regenerace také krajskou památku roku, kterou se stala obnova kapličky v Zadním Arnoštově,“ dodal Línek.

Zdroj: Pardubický kraj 
Foto: L. Menšík

Rané Živný - Samospráva Pardubického kraje dlouhodobě podporuje rozvoj cestovního ruchu na svém území. Jednou z forem pomoci tomuto odvětví je dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, který pomáhá poskytovatelům služeb v této oblasti zkvalitňovat a rozšiřovat svoji nabídku. V průběhu let 2012 – 2019 byly v rámci tohoto programu schváleny dotace v celkové výši 56,5 milionů korun pro 344 žadatelů.


Dalším z dlouhodobých projektů je dotační program „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji “. V průběhu let 2012 – 2019 bylo v rámci tohoto programu poskytnuto 12 milionů korun turistickým informačním centrům. „Díky tomuto programu je celé území kraje pokryté sítí informačních center, jejichž zásluhou jsou neustále aktuální informace na krajském turistickém portálu www.vychodnicechy.info. Kraj jako provozovatel tohoto marketingového nástroje neustále sleduje nové trendy v cestovním ruchu i technologický vývoj IT a portál na základě toho pravidelně inovuje,“ sdělil René Živný radní zodpovědný za cestovní ruch a informatiku.

Významná je i krajská podpora individuálních projektů v oblasti tvorby audiovizuálních děl natočených na území kraje (např. filmy Já, Olga Hepnarová, Lovení), v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky (např. budování mezinárodní cyklotrasy č. 2 Labská stezka a č. 24 Svitava) nebo v oblasti obnovy i rozšiřování lyžařských běžeckých tratí.

Cílená regionální politika kraje pro oblast cestovního ruchu se odráží v každoročně stoupající návštěvnosti, kterou potvrzuje i nově vydaná statistická ročenka 2019 Českého statistického úřadu. Konkrétně počet hostů se v porovnání let 2012 a 2018 zvýšil o 27,5 % a počet přenocování ve stejném období téměř o 28 %. Tento prokázaný trend potvrzuje správná rozhodnutí krajské samosprávy i v tomto rostoucím odvětví. Díky porovnávání absolutních hodnot se Pardubický kraj v rámci národních statistik umisťuje na nejnižších příčkách, neboť tomu nahrává i menší rozloha kraje včetně nižšího počtu ubytovacích zařízení ve srovnání s ostatními kraji. „Pro nás je důležité, že můžeme pracovat s analytickými daty a na nich je vidět, že naše práce má smysl“, dodal René Živný.

Zdroj: Pardubický kraj 

Roman Línek - Pravidelně se schází na kontrolních dnech zástupci Pardubického kraje se zástupci samosprávy a zástupci Správy údržby a silnic, aby zkontrolovali postup prací přivaděčů k budoucí dálnic D35. Jednání v polovině února se zúčastnili náměstci hejtmana Roman Línek a Michal Kortyš.


Po schválení územního plánu v roce 2006 byla vyjasněna situace, kudy povede dálnice D35 mezi Vysokým Mýtem a Moravskou Třebovou. V témže roce uzavřel Pardubický kraj s Vládou České republiky memorandum. „Stát se zavázal k financování a výstavbě přivaděčů z klíčových částí kraje,“ připomenul náměstek Roman Línek, který stál u podpisu memoranda. V roce 2017 došlo ke konkretizaci plánů výstavby a potvrzení částky 2,7 miliardy korun určených na výstavbu potřebných komunikací.

V současné době je hotová projektová příprava na pět přivaděčů. Práce v úseku Choceň – Libchavy na silnici II/312 jsou rozděleny na čtyři části a v úseku Černa za Bory - Dašice na silnici II/322 na dvě části.

„Všechny přivaděče jsou ve vysokém stádiu projektování. Probíhají povolovací řízení na správních úřadech. Na úseku Litomyšl – Česká Třebová silnice II/358 se pracuje a letos bude dokončen. Cena za výstavbu je 140 milionů korun. V letošním roce by také měli začít práce na úseku Ústí nad Orlicí – Litomyšl silnice II/360, který je v hodnotě 100 miliónů korun,“ sdělil Roman Línek, náměstek odpovědný za investice

Nejdelší a nejdražší úsek v hodnotě (250 miliónů korun) by mohl byt započat v roce 2021. Zbývá však vyřešit detaily, o kterých se intenzivně jedná. Jedná se nejen o technické komplikace, ale čeká se také na rozhodnutí EIA. Je potřeba vyřešit zanesení hlukových studií do projektové dokumentace nebo dořešit majetková vypořádání.

„Vedeme intenzivní jednání jak s majiteli pozemků, tak s představiteli dotčených samospráv. Snažíme se vyjít vstříc všem dotčeným stranám, ale především chceme začít stavět co nejdříve,“ sdělil Michal Kortyš,“ náměstek odpovědný za dopravu.

Zdroj: Pardubický kraj 

Roman Línek/Pavel Šotola - V pátek 21. února navštívili náměstek hejtmana Romana Línek a radní Pavel Šotola Středisko rané péče v Pardubicích. Důvod byl radostný. Ředitelce zařízení, které má celokrajskou působnost, předali výtěžek z plesové tomboly Koalice pro Pardubický kraj.


„Středisko rané péče má můj obdiv zejména za široký záběr své práce. Navíc na území celého kraje. Sedmnáctiletá existence této organizace svědčí o vytrvalosti a poctivé práci, která si zaslouží podpořit a pochválit,“ řekl Roman Línek.

„Díky intenzivní pomoci rodinám s postiženými dětmi, kterou Středisko poskytuje přímo v domácím prostředí klesá počet zájemců o pobytovou službu. Jsem rád, že jsme mohli svůj dík podpořit i tímto finančním darem,“ dodal Pavel Šotola.

„Velice děkuji panu Línkovi a panu Šotolovi za návštěvu a za částku 20 tisíc korun. Za tyto peníze pořídíme didaktické hračky a pomůcky, které budou sloužit dětem se specifickými potřebami," sdělila ředitelka střediska Blanka Brandová.

Více informací o činnosti Střediska rané péče v Pardubicích naleznete na: https://ranapece-pce.cz

Pavel Šotola - Na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje bylo schváleno rozdělení největší části financí na sociální služby pro tento rok. Z celkové částky 945 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bylo schváleno rozdělení 930 milionů korun do stávající sítě sociálních služeb. Zbývající částka, necelých 15 milionů, bude rozdělena ve 2. pololetí na kapacity některých služeb jako například na pečovatelskou službu, osobní asistenci nebo také na odlehčovací službu, které je v kraji stále nedostatek.

 


 

„Bohužel stávající finanční prostředky ze státního rozpočtu neumožňují potřebný rozvoj některých druhů služeb. I přesto, že se tato částka zdá vysoká, zvyšováním platů a mezd dochází k velkému tlaku na finance ze státního rozpočtu, ale také na vyšší požadavky z rozpočtu obcí a krajů, které zřizují sociální služby. Pardubický kraj pro letošní rok vynakládá ze svého rozpočtu na sociální služby částku 153 milionů korun,“ řekl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Požadavek Pardubického kraje pro letošní rok byl 1 040 milionů, požadavky od poskytovatelů sociálních služeb dle podaných žádostí činily 1 231 milionů korun. Přiznaná částka od ministerstva pokrývá zajištění stávajících služeb jen díky tomu, že kraj financuje některé preventivní služby z projektů Evropské unie. Byl totiž úspěšný v podání dvou evropských projektů, což v letošním roce zajistí 109 milionů korun pro preventivní služby, jako jsou azylové domy, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo sociálně terapeutické dílny.

Zdroj: Pardubický kraj

Brusel – Na ustavujícím zasedání pro nový pětiletý mandát Evropského výboru regionů (ECOR) byl za Českou republiku zvolen místopředsedou tohoto orgánu 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Ten se zároveň stal na léta 2020-2025 předsedou České národní delegace ECOR.

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.