Se strachem z nákazy pomáhají v kraji krizové linky

Pavel Šotola - V době krize pomáhá, kdo může. Kraj, města, obce, neziskové organizace, sousedé i dobrovolníci. Důležité ale je, aby se k lidem kromě nutných nákupů dostaly také nezkreslené informace a také aby ti, kteří jsou nyní částečně izolováni, si mohli s někým popovídat. Proto vítám veškeré iniciativy, které toto pomáhají řešit zejména těm lidem, kteří nejsou na internetu a sociálních sítích.


 

V krajské Poradně pro rodinu tento týden zřídili čtyři krizové  telefonické  linky pro lidi, kteří mají strach,  úzkosti a  panické stavy  v souvislosti s potenciální či faktickou nákazou koronavirem.  Tyto linky  mohou využít také  klienti všech sociálních služeb Pardubického kraje, včetně  zaměstnanců. Vybraní  psychologové  jsou na příjmu každý den od 8, 00 do 17, 00 hodin. Zatím budou fungovat do pondělí 23. března do 17 hodin. 

Region Pardubice - 603 273 948

Region Chrudim - 601 344 852

Region Svitavy - 606 051 590

Region Ústí nad Orlicí - 733 522 278

Stále je v provozu také Linka důvěry Pardubického kraje s číslem 465 52 42 52. Ta sídlí v Ústí nad Orlicí, ale je určena pro celý kraj. Jejím posláním je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita. Nepřetržitý provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí zajišťuje průměrně 14 pracovníků, kteří splňují nebo si doplňují vzdělání sociálního pracovníka, a absolvovali akreditovaný kurz Telefonické krizové intervence.

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Akademie sociálního podnikání odstartována

Pavel Šotola - První vzdělávací setkání zahájilo letošní ročník Akademie sociálního podnikání. Koná se opět pod taktovkou Pardubického kraje a agentury Czech Invest v prostorách Pardubického podnikatelského inkubátoru P-Pink. Akademii se rozhodlo absolvovat široké spektrum zástupců sociálních podniků z Pardubického kraje, ale i zájemců o sociální podnikání zvažujících založení nového sociálního podniku.


 „Vedle krajského dotačního programu je vzdělávací akademie další aktivitou pro podporu sociálního podnikání v našem kraji. Rozmanitost účastníků nám ukazuje, že se tato aktivita potkala s pozitivním ohlasem a pevně věřím, že se nám společně podaří vybudovat silné zázemí sociálního podnikání napříč Pardubickým krajem,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

V průběhu deseti setkání, tj. od března do prosince, projdou zájemci komplexním vzdělávacím servisem, který jim poskytne užitečné informace pro vznik i rozvoj sociálních podniků. Vzdělávací systém akademie je zaměřený nejen na předání informací a tvrdých dat, ale také na rozvoj měkkých dovedností potřebných k úspěšnému vedení sociální podniků. Účastníky čekají informace prostřednictvím zážitků, individuální práce, práce ve skupinách atp.

Účastníci pak od akademie očekávají nové nápady, podporu, motivaci do hledání dalších cest a informace k oblastem právním, ekonomickým i marketinkovým.

„Jsme rádi, že se nám podařilo naplnit akademii sociálními podniky z Pardubického kraje a těšíme se na cestu společného růstu, která nás čeká,“ řekl Tomáš Vlasák, vedoucí pardubické pobočky Czech Investu.

„Úvodního setkání Akademie sociálního podnikání se zúčastnilo hojné množství zástupců sociálních podniků, kterým evidentně není lhostejno, jakým směrem se bude jejich podnikání ubírat. Máme velkou radost, že z organizačního hlediska proběhlo vše na jedničku a budeme se těšit na další lekce,“ dodal Robin Langer, manažer inkubace v P-PINKu.

 

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Na Pracovním setkání Dopravy Pardubického kraje se bilancovalo a plánovalo

Roman Línek - Letos krajská samospráva investuje do dopravy přibližně 2,8 miliardy. Tato částka pochází z vlastních, ale i z evropských zdrojů. Zhruba 1,5 miliardy bude uvolněno pro dopravní stavby. Co se týká oprav a údržby komunikací, zde bude využito 780 milionů.


Jakých výsledků v dopravě bylo dosaženo v Pardubickém kraji v roce 2019, jaké jsou plány pro rok letošní, nejen o tom se diskutovalo na Pracovním setkání Dopravy Pardubického kraje. Schůzku v Kongresovém sálu Paláce Pardubice uspořádala Hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s náměstkem hejtmana zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost Michalem Kortyšem.

„Na setkání jsme se společně s přítomnými seznámili s výsledky předchozího roku, tedy 2019. Mohu konstatovat, že se nám dost věcí podařilo. Samozřejmě je mnoho i těch, které se dají zlepšit. Seznámili jsme se s plány pro letošní rok. Pardubický kraj je připraven investovat prostřednictvím Správy a údržby silnic více jak 1 miliardu do oprav silnic druhé a třetí třídy včetně několika mostů,“ sdělil náměstek hejtmana Michal Kortyš a dodal: „Samozřejmě jsou zde i úskalí, která v tuto chvíli řešíme. Mohu jmenovat problematiku poničení krajských silnic nákladní dopravou, jež naváží materiál pro stavbu dálnice D35. V této věci jednáme s Ministerstvem dopravy.“

Ve středu 4.3.2020 se uskutečnilo jednání na úrovni 1. náměstka ministra dopravy, generálního ředitele ŘSD ČR a ředitele SFDI. Na základě dohody a předložení potřebných dokladů, bude mít možnost Pardubický kraj uplatnit po investorovi za loňský rok vynaložených 12 mil. kč na odstranění havarijních poruch silnic. Škody způsobené v letošním roce bude Pardubický kraj, respektive Správa silnic, uplatňovat také u ŘSD ČR, které rozhodne o jejich oprávněnosti.

„V letošním roce bych se chtěl zejména zaměřit na kvalitu a technologii oprav silnic s možností aplikace technologií, jež by prodloužily životnost oprav a finálního povrchu. Dozrál i čas na umisťování vysokorychlostních vah pro kamiony na ty úseky, které chceme chránit proti neúměrnému zatížení. Hlavně chceme pomocí těchto vah a dopravních značek regulovat kamionovou dopravu,“ doplnil Michal Kortyš.

Roman Línek, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice dodal: „Letos krajská samospráva investuje do dopravy přibližně 2,8 miliardy. Tato částka pochází z vlastních, ale i z evropských zdrojů. Zhruba 1,5 miliardy bude uvolněno pro dopravní stavby. Co se týká oprav a údržby komunikací, zde bude využito 780 milionů.“

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec sdělil: „Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na veškerých námi uskutečněných stavbách, ať už projektantům, úředníkům či zhotovitelům. Rok 2019 byl tím nejúspěšnějším za dobu existence SÚS Pk, tedy od roku 2002.“ Ředitel Němec se vyjádřil také k problematice poničených krajských komunikací při obsluze výstavby dálnice D35. „Problematiku zdevastovaných silnic registrujeme. Síť našich komunikací jsme na počátku staveb zdokumentovali pomocí laserscanneru, který porovná stav silnice před a po návozu materiálu vysokotonážními vozidly. Z rozdílu stavu silnic zjistíme konstantu, která vyjádří rychlost opotřebení vozidly stavby proti obecně užívaným komunikacím. Tento koeficient poslouží k určení poměru, co zaplatí stát a co si kraj připlatí na lépe provedenou opravu nebo rekonstrukci“, dodal Němec.

Kromě celkové bilance dopravní tématiky, shrnutí využití autobusové a drážní dopravy, se neopomnělo ani na obsluhu leteckou. Pardubické letiště kupříkladu nahradilo zrušené lety do Londýna za lety na Ukrajinu. Nově také nabízí rentgenové zařízení Cargo. Bohužel v těchto chvílích je nízká poptávka cestujících z důvodu problematiky týkající se koronaviru.

Zdroj: Pardubický kraj 

obrázky

 

...

Jevíčko dostane od kraje 100 tisíc za péči o památky

Roman Línek - Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky. Města soutěží o celostátní titul Historické město roku. V krajském kole zvítězilo v Pardubickém kraji v roce 2019 město Jevíčko. Radní kraje nyní odsouhlasili ocenění úsilí města v této oblasti částkou 100 tisíc korun.


„Tradičně předáme symbolický šek představitelům města až v září na setkání pracovníků v kultuře, ale peníze přijdou na účet města už nyní a mohou je využít opět ve prospěch památek. Nedávno jsem v Jevíčku obdivoval například opravenou synagogu nebo některé drobné památky. Těším se, že při podzimním setkání představí v podrobnější prezentaci nám i dalším účastníkům setkání, co všechno se jim v ochraně památkové zóny podařilo,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

V Jevíčku byla díky zachovanému středověkému půdorysu města a přítomnosti řady stavebních a sochařských památek vyhlášena městská památková zóna už v roce 1990.

 V roce 2019 využilo město jedenapůlmilionovou dotaci Ministerstva kultury na opravu opěrné zdi zámku, na opravu opěrných pilířů věže zámku, na obnovu fasády na jižní straně synagogy, restaurování středověkého pilíře kašny, restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentinského, barokního mobiliáře a některých prvků hlavního oltáře Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podařilo se také opravit vnitřní omítky schodiště v synagoze a restaurovat nástěnné malby v kapličce v Zadním Arnoštově a dva křížky ve městě.

„Oceňuji, že se v Jevíčku při obnově památek nespoléhají jen na dotace, ať už státní nebo krajské. Investují přibližně stejně velké částky také z vlastního městského rozpočtu a výsledek je vidět. Letos mají kromě krajského vítězství v soutěži regenerace také krajskou památku roku, kterou se stala obnova kapličky v Zadním Arnoštově,“ dodal Línek.

Zdroj: Pardubický kraj 
Foto: L. Menšík

...

Návštěvnost Pardubického kraje roste

Rané Živný - Samospráva Pardubického kraje dlouhodobě podporuje rozvoj cestovního ruchu na svém území. Jednou z forem pomoci tomuto odvětví je dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, který pomáhá poskyt ...

Stavba přivaděčů k dálnici pokračuje podle plánu

Roman Línek - Pravidelně se schází na kontrolních dnech zástupci Pardubického kraje se zástupci samosprávy a zástupci Správy údržby a silnic, aby zkon ...

Výtěžek tomboly podpoří Středisko rané péče v Pardubicích

Roman Línek/Pavel Šotola - V pátek 21. února navštívili náměstek hejtmana Romana Línek a radní Pavel Šotola Středisko rané péče v Pardubicích. Důvod b ...

V Pardubickém kraji půjde letos více než 1,2 miliardy na sociální služby

Pavel Šotola - Na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje bylo schváleno rozdělení největší části financí na sociální služby pro tento rok. Z celkov ...

Línek byl zvolen místopředsedou Evropského výboru regionů

Brusel – Na ustavujícím zasedání pro nový pětiletý mandát Evropského výboru regionů (ECOR) byl za Českou republiku zvolen místopředsedou tohoto orgánu 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Ten se zároveň stal na léta 2020-2025 předsedou České národní delegace ECOR.

...

Koaliční smlouva podepsána!

Lídři Koalice pro Pardubický kraj podepsali smlouvu o spolupráci Lídři KDU-ČSL Roman Línek a Pavel Šotola, Nestraníků Věra Uhlířová a Petr Hájek a SNK ...

<
>

Aktuality

Naši kandidáti

Ing. Roman Línek
Ing. Roman Línek1. náměstek hejtmana
KDU-ČSL
Mgr. David Šimek
Mgr. David Šimekstarosta, Svitavy
Nestraníci
René Živný
René Živnýkrajský radní, Pardubice
SNK ED
Ing. Pavel Šotola
Ing. Pavel Šotolakrajský radní, Hlinsko
KDU-ČSL
Mgr. Magdalena Peterková
Mgr. Magdalena Peterkovástarostka, Česká Třebová
KDU-ČSL
Petr Hájek
Petr Hájek starosta, Ústí nad Orlicí
Nestraníci

Naši podporovatelé

horska
Mgr. Miluše Horská

ředitelka školy Svítání, senátorka

milik
Václav Milík

vicemistr Evropy na ploché dráze

07 brydl
Ing. Miroslav Brýdl

dlouholetý starosta Litomyšle a radní kraje

04 kubat
RNDr. Josef Kubát

dlouholetý ředitel gymnázia Dašická, čestný občan Pardubic

04 zdechovsky
Mgr. Tomáš Zdechovský

europoslanec

Věra Luxová
Věra Luxová
předsedkyně Nadace Josefa Luxe

06 zohorna
Tomáš Zohorna

hokejový reprezentant, bývalý útočník HC Dynamo Pardubice

Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa
Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa
oceněná osobnost Pard. kraje, čestný občan Pardubic

08 jurecka
Ing. Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL

vyborny
Mgr. Marek Výborný

poslanec

homolova
Blanka Homolová

ředitelka Charity Svitavy

koukal
Václav Koukal

emeritní senátor a starosta Svitav

marek
Ing. Petr Marek

dlouholetý ředitel Choceňské mlékárny a starosta obce OucmaniceNaše priority

01

ROZVOJ KRAJE, INVESTICE, EKONOMIKA

Prosazujeme kraj přívětivý pro život s moderní infrastrukturou a progresivní ekonomikou.
02

ZDRAVOTNICTVÍ

Chceme kvalitní, udržitelné a přátelské  zdravotnictví.
03

SOCIÁLNÍ OBLAST

Sociální systém a služby zaměříme zejména na rodinu.
04

DOPRAVA

Chceme viditelný skok v budování infrastruktury – D35, přivaděče, obchvaty měst a urychlenou obnovu silnic.
05

SPORT A PODPORA MLÁDEŽE

Dále rozvineme podporu sportu zejména u mladých jako nejlepší cestu ke zdraví.
06

BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Chceme bezpečný kraj, podporu hasičů, policie a dalších složek IZS. Nepodceníme žádná možná ohrožení naší bezpečnosti.

Kontakt

    František Jelínek - krajský manažer

Facebook

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.