Kulturní dotace vykrývají potřeby obcí a pořadatelů

Roman Línek - Rada Pardubického kraje schválila další balík kulturních dotací, kterými kraj kompenzuje dotační programy zrušené kvůli koronaviru. Část musí ještě potvrdit Zastupitelstvo Pardubického kraje.


„Kvůli úsporám na krizové výdaje kraje jsme letos museli zrušit dotační programy na živou kulturu a na preventivní péči o sbírky muzeí a galerií a také na památky obcí. Nyní se snažíme podpořit třeba menšími částkami alespoň některé záležitosti, které přinesou kulturní život do obcí i měst a mohou i pomoci regionálním umělcům a památkám,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval: „V radě jsme schválili dotace za 860 tisíc korun, do zastupitelstva jdou dotace za 855 tisíc korun. Mezi schválenými jsou například uskutečněné masopustní obchůzky ve Studnici, festival Sculpture Line, který přináší v létě do veřejného prostoru zajímavé plenérové sochy, oprava historického vozu M 130.104 v Pardubickém železničním muzeu, festival Rosnička ve Svitavách, Mladá Smetanova Litomyšl a další akce.“

V zastupitelstvu v polovině června se bude rozhodovat o dotacích třeba pro lenní dvůr v Útěchově, barokní sousoší v Poličce, zámek v Hrochově Týnci, zvon v Hlinsku, zámek v Brandýse nad Orlicí a další.

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Nevyužitý svah za školou přeměnili v Lanškrouně v terasovitou zahradu s originální venkovní učebnou

Během několika měsíců se podařilo v místě nevyužitého svahu za Základní školou A. Jiráska vybudovat novou terasovitou zahradu s originální učebnou ve tvaru kostky. Prostor byl slavnostně otevřen na Mezinárodní den dětí, které ho budou využívat při výuce přírodovědných předmětů, pracovních činností, ale i během školní družiny či zájmových kroužků.


 


Slavnostní otevření proběhlo v neformálním duchu. Ředitelka školy Monika Dušková vzpomenula, že s nápadem využít nevzhledný svah k vytvoření díla, inspirujícího se visutými zahradami Semiramidinými, přišla Martina Teichmannová. Návrh zpracoval architekt Přemysl Kokeš, o jeho realizaci rozhodlo vedení města a postavila ho firma BEHOS CZ s.r.o.

Celkové náklady 6,6 mil. Kč zaplatilo z menší části město a z té větší ve výši 4,4 mil. Kč byl uhrazen dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.

Z ulice Opletalovy se nabízí zajímavý pohled. Vedle majestátní věže kostela sv. Václava se tyčí historická školní budova a pod ní leží moderní prosklená kostka o velikosti 6 x 6 x 6 metrů. V horní části kostky je tzv. venkovní učebna a spodní slouží k ukládání nářadí a učebních pomůcek. Kolem a pod kostkou je pět betonových teras o výšce 90 cm naplněných zeminou a již z velké části osázených květinami, zeleninou a bylinami.

Během slavnostního otevření bylo také představeno nové logo školy, které zpracovala Magdaléna Kokešová.

Marie Hrynečková

Zdroj: www.lanskrounsko.cz

...

Pardubické hudební jaro se přesune na přelom léta a podzimu

Roman Línek - Správní rada festivalu Pardubické hudební jaro rozhodla o přesunu části koncertů letošního ročníku do termínů po letních prázdninách. Z původních 26 programů by se mělo uskutečnit 16, z toho 7 v Pardubicích a 9 na dalších místech v okolí. Pořadatelé předpokládají, že některé další pořady včetně například muzikálu Divotvorný hrnec přesunou do příštího ročníku festivalu.


 

„Je to poprvé v historii, kdy bychom tento festival mohli nazvat Pardubickým hudebním babím létem nebo hudebním podzimem. Věřím ale, že posluchači budou po tom uzavřeném letošním jaru natěšení na živé koncerty a ocení možnost je zhlédnout v nových termínech a v několika případech také v kompletně dokončené společenské části pardubického Domu hudby,“ uvedl předseda správní rady festivalu Roman Línek.

Slavnostní zahajovací koncert s poctou houslím a houslistům se posunul na 8. září. Další koncerty se uskuteční v Chrudimi, Hradci Králové, Vysokém Mýtě, Heřmanově Městci, Přelouči a Sezemicích. Podrobnosti najdete na webových stránkách www.pardubickehudebnijaro.cz.

Zdroj: Pardubický kraj

...

Línek: Unie musí řešit nové výzvy, ale neměla by opustit své hlavní cíle

Roman Línek - Evropský výbor regionů byl podobně jako všechny ostatní unijní orgány ochromen koronavirovou krizí. Klíčová rozhodnutí byla poprvé v jeho historii přijímána korespondenční formou. Od května bylo ale také spuštěno videokonferenční jednání. Zasedání předsednictva se tak účastnil místopředseda Výboru regionů a vedoucí české delegace Roman Línek ze své pardubické kanceláře na krajském úřadu.


„Při debatě jednotlivých členů jsem si uvědomil, jak jsou dopady onemocnění COVID-19 různorodé nejen v jednotlivých zemích, ale také v různých regionech. Pardubický kraj, ale i celou Českou republiku postihla krize v porovnání s jinými regiony relativně méně. Evropský výbor regionů bude vzhledem k této situaci navrhovat změny svých politických priorit na období 2020-2025.  Za mne je důležité solidárně pomoci těm částem Evropy, které při pandemii dostaly největší zásah, ale zároveň neopustit dlouhodobé cíle Evropské unie, kterými je vyrovnávání regionálních rozdílů. Neměl by se tedy zásadně snižovat objem prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury, obnovu významných kulturních památek či na podporu digitální ekonomiky,“ uvedl Roman Línek. Ten za klíčové považuje německé předsednictví v Evropské unii v letošním druhém pololetí, během kterého se musí všechny tyto záležitosti uzavřít. „Pro Českou republiku je to nyní zřejmě poslední období, kdy budeme moct čerpat evropské prostředky na tyto tvrdé projekty,“ dodal Línek.

Další zasedání Evropského výboru regionů budou takzvaně hybridní, to znamená, že jeho členové budou podle možností buď osobně přítomni, nebo se připojí prostřednictvím videokonference.

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Startuje 9. ročník Burzy filantropie

 

Pavel Šotola - V Pardubickém kraji odstartuje v polovině června již 9. ročník dobročinného projektu „Burza filantropie“. Od roku 2012 bylo donátory z řad veřejné správy a firem podpořeno 319 prospěšných projektů neziskových organizací částkou dosahující téměř 11 milionu korun.

  


Své skoro letní putování startuje Burza filantropie 17. června prvním kolem v Hlinsku. Další následuje hned za týden v Pardubicích 22. června. Do Burzy na Chrudimsku přihlásilo své projektové záměry 13 neziskových organizací a do pardubického kola bylo přihlášeno 24 prospěšných projektů.

Každoročně se daří na Burze filantropie získávat od donátorů více finančních prostředků. Úroveň prezentovaných projektů neziskových organizací je rok od roku lepší a donátoři jsou ochotni jednotlivé projekty více podpořit. „Jsem rád, že i přes složitou situaci mnoha firem z důvodů přijatých opatření proti pandemii se Burzy filantropie budou moci letos uskutečnit. Velmi si přístupu firem vážím a věřím, že burzy tak i v tomto roce pomohou ke zrodu prospěšných projektů neziskovek v našem kraji,“ zhodnotil úspěšnost projektu Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Koncept dobročinné Burzy filantropie se daří šířit i v rámci České republiky. Letos s největší pravděpodobností dojde k podpisu licenční smlouvy mezi KONEPem a městskou částí Praha 10. „Těší mě, že myšlenka Burzy se zrodila právě v Pardubickém kraji. Doufám, že i přes nepřízeň současné situace se podaří podpořit zajímavé projekty neziskových organizací,“ sdělila Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně správní rady pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Burzu filantropie pořádá od roku 2012 Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj.

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Kraj chystá do opraveného zámku novou expozici, tím ale plány nekončí

Roman Línek - Nový mobiliář bude tvořit nábytek, speciální vitríny, různé interaktivní prvky, ale také osvětlení, grafika a navigační systém. Autorská umělecká díla do expozice nakupuje Východočeské muzeum. Bude k nim patřit i dvanáct zcela nových rodových portrétů hlavních postav pernštejnské historie, která se odehrávala po přesunu tohoto původně moravského rodu do Čech.


Rada Pardubického kraje vybrala dodavatele vnitřního vybavení pro pernštejnskou expozici do pardubického zámku za necelých 10 milionů korun. „Autorem portrétů je akademický malíř Petr Nikl, který vycházel z dostupných obrazových či písemných pramenů. Nezůstal jen u kopírování dobových materiálů, ale přišel s vlastním tvůrčím pojetím každého z vybraných šlechticů a šlechtičen tak, aby vystihl, co je o nich známo. Tři čtvrtě roku s nimi žil ve svém ateliéru na Malé Straně. Tento týden jsme tyto obrazy spolu s pracovníky muzea od Petra Nikla převzali, pečlivě zabalili a nechali převézt do Pardubic. Je to vlastně první velká obrazová identifikace s tímto slavným rodem v novověku na pardubickém zámku a velmi se těším, až je představíme veřejnosti ve Sloupovém sále zámku a připomeneme životní příběhy těchto Pernštejnů,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek, který celý projekt řídí.

Zatímco pernštejnská expozice se veřejnosti otevře už v příštím roce, kdy si budeme připomínat 500 let od smrti Viléma z Pernštejna, úpravy zámku ještě nekončí. Další metou je celá nová společenská část zámku. „Připravujeme využití dvou velkých sálů nad hlavním vchodem do paláce. Na jejich nové vizi pracujeme nyní s ateliérem AI Design Evy Jiřičné i s našimi architektonickými poradci. Paní architektka je sice nyní takříkajíc uvězněná v Londýně, ale už jsme měli několik společných telekonferencí a myslím, že se tady rodí krásná řešení pro další etapy. Budeme tak připravení na nové příležitosti čerpání dotací z fondů Evropské unie pro tuto národní kulturní památku v příštích letech,“ dodal Línek.

Zdroj: Pardubický kraj 

 

...

Kraj spolupracuje s Ústím nad Orlicí na důležitých projektech

Roman Línek / Petr Hájek - Obnova památek a revitalizace areálu bývalé Perly byly hlavními tématy jednání 1. náměstka hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línka se starostou Ústí nad Orlicí Petrem Hájkem. Spolupráce kraje a města přináší díky vícezdrojovému financování své výsledky pro občany města.


 „I v letošním roce, který je z hlediska financování kritický, jsme nezastavili dotace na už v minulých letech rozpracovanou obnovu památek. To se týká i barokního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, kde pokračuje tříletý projekt za 6 milionů korun. Na tuto vzácnou památku se skládá církev, město i Pardubický kraj. V letošním roce je z krajského rozpočtu schválená dotace 0,5 milionu, město přidává 1,2 milionu a církev se podílí 400 tisíci korun,“ informuje Roman Línek.

 Ten se spolu se starostou podíval také na staveniště v areálu bývalé textilky Perla v centru města.  Vznikají tu nové místní komunikace a také se tu na suterénních základech už tyčí skelet budoucího Domu dětí a mládeže (DDM), který tu staví město Ústí nad Orlicí. „V suterénu bude nahrávací studio a venkovní amfiteátr s lezeckou stěnou, v přízemí velkou část zabere multifunkční tělocvična. Příjemnou přidanou hodnotou bude zelená střecha se stanovou plachtou a relaxační plochou. Dešťové vody budou jímány do akumulačních nádrží, ze kterých se bude zalévat veřejná zeleň v přilehlé pěší promenádě,“ vysvětluje starosta Hájek. Na podzim se vedle budovy začne stavět rehabilitační středisko a ve výhledu je i rekonstrukce jednoho z továrních objektů Perly na městskou galerii věnovanou Quido Kocianovi.

 Za budoucím Domem dětí a mládeže je také parcela rezervovaná pro ateliéry krajem zřizované uměleckoprůmyslové školy. „Nová budova je již vyprojektovaná. V závěru roku 2019 získala stavební povolení a její předpokládané náklady jsou ve výši 94,5 milionu korun. Nyní čekáme na to, zda bude v nejbližších letech vypsán vhodný dotační program Evropské unie, který by Pardubickému kraji při realizaci této potřebné stavby pomohl s jejím financováním. Nová budova by měla sloužit všem praktickým a ateliérovým výukám, kmenové učebny by zůstaly v druhém objektu školy. Pokud se vše podaří, bude to velký přínos jak pro žáky a pedagogy naší střední školy, tak i pro budoucí podobu tohoto současného městského brownfieldu,“ dodává Roman Línek.

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Píšeme novou éru pardubických mlýnů

Roman Línek - Od vzniku Východočeské galerie v roce 1953 to je největší impulz pro její rozvoj a naprosto přelomový okamžik v jejím fungování. Věřím, že 70. výročí už oslaví v nových „gočárovských“ prostorách.

 


 

Prvním ze tří vlastníků budov v areálu Winternitzových automatických mlýnů, který začíná s rekonstrukcí, je Pardubický kraj. Dnes jeho zástupci spolu s dodavateli vzdali hold architektu Josefu Gočárovi slavnostním poklepem na základní cihlu. Po spuštění posledního symbolického pytle mouky pak představili podobu budoucího sídla Východočeské galerie v hlavním objektu mlýnů, který je národní kulturní památkou. Tím začíná Pardubický kraj psát novou éru v historii místa, kde se po 102 let mlela mouka.

 „Od vzniku Východočeské galerie v roce 1953 to je největší impulz pro její rozvoj a naprosto přelomový okamžik v jejím fungování. Věřím, že 70. výročí už oslaví v nových „gočárovských“ prostorách,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Na podpoře tohoto záměru se shodla celá krajská koalice. „Dnes můžeme mít všichni radost z několika důvodů. Z brownfieldu začne růst chlouba krajského města, zóna odpočinku, umění a setkávání. Navíc máme přislíbený více než stomilionový příspěvek Evropské unie a v neposlední řadě je dobře, že zakázku získaly ve veřejné soutěži místní firmy, takže zároveň dáváme práci lidem z regionu. To je obzvláště v současné době velmi důležité. Pevně věřím, že se k naší stavební činnosti připojí také další partneři, tedy město Pardubice a manželé Smetanovi,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Nové sídlo pro Východočeskou galerii řešil Pardubický kraj spolu s vládou už krátce po vzniku krajů. Nejprve to vypadalo, že se bude stavět nová moderní budova, tehdejší vláda Miloše Zemana na ni jednu dobu dokonce slíbila uvolnit 250 milionů korun, ale nakonec z těchto plánů sešlo. O celé záležitosti se začalo znovu jednat až při obnově pardubického zámku. Východočeské muzeum tu od příštího roku bude mít kromě klasických expozic a výstav také velký zámecký okruh věnovaný Pernštejnům. Pro svůj další rozvoj ale potřebuje prostory, kde dnes využívá krajská galerie. V poradní architektonické skupině Romana Línka vznikla před třemi lety myšlenka využít pro galerii hlavní budovu Winternitzových automatických mlýnů. Okolnosti tomu přály: areál v té době vlastnili osvícení manželé Smetanovi a navíc dvě budovy mlýnů byly několik let předtím prohlášeny za národní kulturní památku, takže na rekonstrukci bylo možné zažádat o evropské dotace. Klíčovým momentem bylo jednání krajského zastupitelstva v dubnu 2018, kdy byl schválen odkup hlavní budovy mlýnů pro galerii a celý záměr tak dostal zelenou.

Cesta k projektu nové galerie byla ale poměrně složitá. Pardubický kraj nemohl investovat do cizího majetku a majitelům se nejprve nechtělo hlavní budovu prodat a preferovali dlouhodobý pronájem. „Nakonec jsme se přece jen dohodli a zastupitelstvo kraje odsouhlasilo nákup s tím, že kraj bude postupovat podle základního projektu, který pro původního majitele zpracoval Petr Všetečka, a na kterém se konzultačně podílel i Josef Pleskot. Určitě je dobře, že architekt Všetečka uspěl i ve veřejné soutěži vyhlášené Pardubickým krajem na dokumentaci pro provedení stavby,“ zrekapituloval jednotlivé etapy Roman Línek.

Podobu galerie pro 21. století a úplně jinou náplň vyprojektoval tedy ateliér TRANSAT architekti ve složení Petr Všetečka, Robert Václavík, Tereza Novotná, Karel Menšík a Kajetán Všetečka. Ateliér

 

stojí například za nedávno otevřeným památníkem Tomáše Bati ve Zlíně a dalšími mimořádnými rekonstrukcemi. Vloni za ně byl Petr Všetečka nominován na cenu Architekt roku. „Gočárův mlýn je jako obilné zrno: jádro chrání tvrdá slupka. Otázka, jak vložit do budovy nový obsah a přitom ji nerozmělnit, nás provázela minulá tři léta, kdy jsme na projektu její obnovy pracovali,“ komentoval tuto práci Petr Všetečka a pokračoval: „Přijali jsme její monumentální hru horizontál a vertikál, ve které se protínala architektonická kompozice s mlynářskou technologií. Podpořili jsme její vnitřní gradaci směrem vzhůru, což má dát galerii rozlet. Navrhli jsme šetrné technologie zabezpečení, vnitřního klimatu i osvětlení pro 21. století v budově, která je zároveň památkou. Snažili jsme se neporušit pravdu materiálů, typickou pro industriální stavby i zrod české moderny. Snad bude dům silnou galerií, jako byl silným mlýnem."

Východočeská galerie se v posledních dvou letech zaměřila na získání zásadních uměleckých děl z druhé poloviny dvacátého století s cílem připravit atraktivní expozice. „Velkoryse koncipované výstavní prostory nabídnou kurátorům nové možnosti a návštěvníkům výjimečné zážitky. Například hlavní výstavní sál bude otevřený a propojený přes dvě patra s horním osvětlením a částí prosklené podlahy. V interiérech budovy budou zachovány některé zajímavé historické relikty a technologické součásti bývalého mlýna. Jedinečné architektuře se musí přizpůsobit i nová dramaturgie výstav a doprovodných programů. Uvědomujeme si, že i díky industriální minulosti památky se naše galerie stane vyhledávanou pro mnoho milovníků umění nejen z regionu. Proto nyní připravujeme program, který souzní s tímto prostorem,“ konstatovala ředitelka VČG Hana Řeháková.

Zhotovitelem stavby je Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích tvořená akciovými společnostmi Metrostav a Chládek a Tintěra, Pardubice. Stavba bude stát včetně DPH 338,5 milionu korun a měla by být stavebně hotová za 690 dní, tedy v dubnu 2022. Pak přijde na řadu vybavení interiérů a tvorba nových expozic. „Pokud všechno půjde dobře, naše galerie otevře své gočárovské brány již na Vánoce 2022. Věřím, že po století mouky tu započne stejně úspěšné století umění a toto místo se stane atraktivním cílem pro návštěvníky od nás i ze světa,“ dodal Roman Línek.

 

Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny (NKP WAM)

1909-1911 stavba první budovy pro bratry Egona a Karla Winternitze podle projektu Josefa Gočára

1919 požár, který si vyžádal rozsáhlé úpravy, zejména nástavbu pro hasící systém

1924 kolaudace upravené stavby s novým silem a propojením obloukem, který je asociací na babylonskou Ištařinu bránu

2013 ukončení provozu mlýnů, společnost GoodMills Česko je nabídla k prodeji

2014 dva objekty mlýnů byly prohlášeny za národní kulturní památku

2016 areál kupují manželé Lukáš a Mariana Smetanovi

2018 vlastníkem hlavní budovy NKP WAM se stává Pardubický kraj

 

Projekt IROP – ITI (dotační program Evropské unie)

 15. 5. 2019 předložen projektový záměr do PS a ŘV ITI

21. 10. 2019 zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

6. 5. 2020 uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

19. 5. 2020 zahájení realizace stavby

31. 8. 2020 předložení žádosti o podporu z IROP/ITI

duben 2022 dokončení stavby

říjen 2022 ukončení dodávek vnitřního vybavení

30. 12. 2022 administrativní ukončení projektu

30. 12. 2027 zajištění udržitelnosti výstupů

 

Celkové výdaje projektu 373 702 249 Kč vč. DPH

Cena stavby: 338 506 988,09 Kč vč. DPH

Aktuálně předpokládaná výše podpory EU 110 000 000 Kč

Maximální možné navýšení podpory EU 218 000 000 Kč

Podpora z národních veřejných zdrojů 12 823 530 Kč

 

Zhotovitel stavby: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích (Metrostav a.s.+ Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.)

Technický dozor: Společnost Winternitzovy mlýny (INVIN s.r.o. + IRBOS s.r.o.)

...

Stavba nového domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí pokračuje

Petr Hájek - Od listopadu 2019 probíhá v areálu bývalé textilní továrny PERLA 01, v centru našeho města, stavba nového Domu dětí a mládeže.


Novostavba zahrnuje kromě učeben a zázemí domu dětí a mládeže také sportovní plochu s velkým množstvím sportovního vybavení včetně vnitřní i vnější horolezecké stěny. V obou nadzemních podlažích se budou nacházet výukové a zájmové klubovny, jako například taneční sál a keramická dílna. Objekt bude částečně podsklepen s tím, že je zde místo pro hudební zkušebnu a technické zázemí. Podzemní podlaží bude kromě vnitřních komunikací přístupné také z terénu, konkrétně ze snížené úrovně na západní straně objektu, kde bude situován amfiteátr, jehož součástí bude venkovní, 19 metrů vysoká horolezecká stěna.

Objekt stavebně zajišťuje hlubinná pilotáž s celkem 63 piloty v průměrné délce 5 m, nejdelší piloty dosahovaly hloubky až 9 m. Začátkem března byla dokončena štětová ocelová stěna, která se realizovala jako pažení pro odtěžení stavební jámy. V druhé polovině března byla stavební jáma vytěžena a provedeny podsypy a podkladové betony. Následovalo armování železobetonové základové konstrukce 1. podzemního podlaží včetně betonáže.

V současné době se dokončují monolitické železobetonové stropní konstrukce 1. PP. Dále probíhá zásyp a hutnění prostoru mezi stavbou a stěnou ze štětovnic a vytahování štětovnic. Současně byla zahájena příprava pro provádění podkladních konstrukcí podlahy 1. NP, příprava pro návoz PREFA konstrukcí a příprava na montáž.

V souvislosti s výstavbou nového domu dětí a mládeže zahájila v druhé polovině ledna 2020 společnost TEPVOS spol. s r.o. stavbu kanalizace a vodovodu.

Panoramatický pohled z ptačí perstektivy ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/images/vr/ddm_nemocnice-170520/ddm-out-1.html 

a ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/images/vr/ddm-020520/perla-3.html

Zdroj: www.ustinadorlici.cz

...

Dotace pro sociální podnikání a vybavení sociálních služeb kraj neruší

Pavel Šotola - Rada Pardubického kraje projednala žádosti o podporu sociálního podnikání a materiálně technického vybavení sociálních služeb. Již dříve byly přednostně schváleny dotace na navazující sociální služby a prorodinné aktivity. Z důvodů úspor kvůli dopadu pandemie na krajský rozpočet byly některé dotační programy zrušeny, v sociální oblasti to byl pouze dotační program na podporu fundraisingu.


„Podpora sociálního podnikání je jednou z vlajkových lodí Pardubického kraje a jsem rád, že jsme v této oblasti mohli i letos opět pomoci těm firmám a zaměstnavatelům, kteří svým podnikáním prospívají společnosti, životnímu prostředí a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Letos budou podpořeny především projekty směřující ke zvýšení výroby, zlepšení technologie či vznik nové oblasti působení. Celkem rozdělíme více jak jeden milion korun.“

Mezi úspěšné žadatele se řadí např. firma VITAPUR z Litomyšle, která je výrobcem antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek a dotaci využije na pořízení IT techniky. Sdružení Neratov, které provozuje zahradnictví v Žamberku a montážní dílnu v Králíkách pro hendikepované lidi, si za dotace pořídí sušičku potravin, vozík za automobil a pracovní židle. Dalšími sociálními podniky, které získaly finanční podporu na rozvoj svého podnikání, jsou také Šťastný domov Líšnice, ABC servis Pardubice, Česká abilympijská asociace, Chráněnky, Enviromentální sociální podnik Biobýt, Květná zahrada, Létho a Péče o duševní zdraví - středisko Výměník.

U programu Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb se poskytuje dotace, která směřuje především k podpoře poskytování terénních sociálních služeb, jako je například osobní asistence, pečovatelská služba, raná péče a podobně, či podpoře nově vzniklých ambulantních služeb či nákupu nového vybavení sloužícího k zajištění poskytování sociální služby.

„Tento program máme teprve třetím rokem a opravdu se ukázal jako velmi potřebný. Letos podpoříme žádosti celkovou částkou 1,7 milionu korun,“ informoval Pavel Šotola.

Mezi podpořené patří například Oblastní charita Nové Hrady u Skutče s žádostí na pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby, Rodinné Integrační Centrum v Pardubicích s žádostí o nový počítačový program agendy poskytování sociálních služeb nebo organizace Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, která žádala poskytnutí dotace na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Kultura v kraji částečně ožívá

Roman Línek - Od poloviny března musel také Pardubický kraj uzavřít své kulturní instituce – čtyři muzea, Východočeskou galerii a Krajskou knihovnu. V pondělí 11. května se jejich provoz opět uvolní.


 

 „Krajská knihovna už znovu půjčuje knihy a na řadu přicházejí muzea a galerie. Přestože pondělky bývají pro tyto kulturní instituce zavíracím dnem, rozhodli jsme se po té dlouhé pauze otevřít tentokrát výjimečně už v pondělí 11. května, samozřejmě za dodržení patřičných hygienických opatření,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za kulturu a investice.

Ten požádal ředitele krajem zřizovaných kulturních institucí, aby v mezidobí rozšířili ve větší míře kulturní aktivity na webu a na sociálních sítích. „Některé digitální formy se osvědčily a je možné, že si je naše muzea i galerie ponechají i v běžných časech, ale teď už jsme všichni rádi, že se budeme moci potkávat s naší historií i kulturou naživo. Je jasné, že to je oblast, která není bezpodmínečně nutná k přežití v krizi, ale k dobrému životu kulturu určitě potřebujeme. Už britský premiér Winston Churchill během války oponoval návrhům škrtat výdaje na kulturu slovy: A za co bychom pak bojovali? Pojďte se proto podívat na aktuální nabídku od 11. května s předběžným výhledem na další akce v létě,“ zve Roman Línek.

Muzea a galerie otevřou své stálé expozice i nové výstavy. Na Zámku Pardubice jsou k vidění historické Parforsní hony na fotografiích v parkánu a výstava Starý psi ve Východočeské galerii. V Chrudimi se můžete do muzea přijít podívat na krasohledy a život pod zemí mezi kořeny. V pořadí již čtvrtá sezónní výstava v expozici Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě tentokrát představí výběr automobilů na podvozcích Tatra karosovaných řadou českých firem. V Litomyšli zve kraj na interaktivní výstavu historických počítačů Retrogaming.

Významné akce zařazené do prestižního dokumentu TVÁŘ KRAJE se z velké části letos ruší, protože se se na nich pravidelně scházejí stovky až tisíce lidí na jednom místě. „Zatím se spolu s organizátory snažíme zachránit alespoň redukovanou podobu některých událostí. Pokud to podmínky dovolí, rádi bychom příznivcům kultury nabídli alespoň následující výběr. O ostatních akcích se rozhodne až podle aktuální situace,“ uvádí Roman Línek.

Co tedy pravděpodobně uvidíte:

- komorní podobu národního festivalu SMETANOVA LITOMYŠL se závěrečným koncertem na podzim

- přizpůsobený program LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

- závěrečný koncert HUDEBNÍHO LÉTA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V HEŘMANOVĚ MĚSTCI

- festival PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO přeloží část jarních koncertů na podzim

V plánovaném rozsahu se uskuteční VÝTVARNÉ HLINECKO v Městském muzeu a galerii v Hlinsku, které nás letos zavede do Itálie.

Zároveň se v kraji v květnu a červnu otvírají i různá další městská a soukromá muzea, například v Jevíčku, Poličce, Holicích, Moravské Třebové, v Žamberku, v Trhové Kamenici, v Rosicích nad Labem, nebo Keltský archeopark v Nasavrkách.

 

Nabídka krajem zřizovaných muzeí a galerie na následující měsíce:

 

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek Pardubice

Parkán zámku:

PARFORSNÍ HONY V PARDUBICÍCH – venkovní výstava

Zámecký palác (částečně v rekonstrukci):

PARDUBICE – PŘÍBĚH MĚSTA – expozice historie

PROTI PROUDU ČASU – expozice archeologie

OD HRADU K ZÁMKU: PROMĚNY PERNŠTENJNSKÉ REZIDENCE – venkovní prohlídka

S.K.L.E.M., nová stálá expozice výtvarného skla od 24. června

Východočeská galerie v Pardubicích

Dům U Jonáše:

FENOMÉN KUŇKA, Kunětická hora ze sbírek VČG

RODNÁ HROUDA, současné pojetí Kunětické hory

PIETNÍ ÚZEMÍ LEŽÁKY, architektonický cyklus

DOMOV MŮJ – SVĚDECTVÍ PORTRÉTU, fotografie lidických a ležáckých pamětníků od Martina Homoly

 

Zámek:

STARÝ PSI, Alva Hajn, František Kyncl, Jiří Lacina, Bedřich Novotný a Josef Procházka - pětice autorů spojená s Pardubicemi

REFLEXE KRAJINY A PŘÍRODY - krajinomalba ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích

Regionální muzeum v Chrudimi

KOŘENY/ROOTS aneb život pod zemí, Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení KRASOHLEDY, ze sbírek Silvie Vackové a výrobců ČR

PSÍ DUŠE LÉČÍ – o canisterapii a jejím vývoji v Čechách

MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU, stálá expozice

PLAKÁTY ALFONSE MUCHY, stálá expozice

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Muzeum českého karosářství:

AUTOMOBILY TATRA A ČESKOSLOVENŠTÍ KAROSÁŘI

výběr automobilů na podvozcích Tatra karosovaných řadou českých firem

HISTORIE FIRMY SODOMKA, stálá expozice

VÝROBA KAROSÉRIÍ, stálá expozice

Barokní areál Vraclav:

BAROKNÍ STAVITELSTVÍ, nahlédnutí do základních stavebních postupů, které se staly kostrou pro celé „divadlo barokního světa“

Budova muzea:

KABINET MILITARIA, stálá expozice

HISTORIE FIRMY STRATÍLEK, stálá expozice

HISTORICKÉ VLÁČKY, výstava od 5. června

 

Regionální muzeum v Litomyšli

Hlavní budova:

LITOMYŠL – MĚSTO KULTURY A VZDĚLANOSTI, stálá expozice

RETROGAMING, interaktivní výstava o historických počítačích a počítačových hrách

CIRKUS V LITOMYŠLI, největší výstava o fenoménu cirkusu v českých dějinách

Rodný byt Bedřicha Smetany:

Expozice o Bedřichu Smetanovi

Portmoneum – Museum Josefa Váchala:

otevřeno od 12. června s novou expozicí a výstavou Krvavý román

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Hrochův Týnec opravu zámku nevzdal

Roman Línek -  Získat takovou stavbu pro město s necelou dvoutisícovkou obyvatel byl trochu danajský dar. Poté, co tu sídlily Dětský domov a Středisko výchovné péče, stav bývalého sídla moc reprezentativní nebyl. Jsem rád, že obec přece jen opravu nevzdala a díky téměř desetimilionové dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj se nyní pustila do první etapy, která zahrnuje rekonstrukci suterénu a přízemí budovy.


Jedním z historických měst v našem kraji je i Hrochův Týnec. I když se je první písemná zmínka starší než 800 let, v současné době tu historii připomíná především zhruba 300 let starý zámek, bývalý letohrádek premonstrátů s krásným rozlehlým parkem. V roce 2010 ho od státu převzalo město v poměrně zbídačeném stavu. Jak se daří památku probouzet k životu i s částečnými dotacemi Pardubického kraje, se přesvědčil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

„Získat takovou stavbu pro město s necelou dvoutisícovkou obyvatel byl trochu danajský dar. Poté, co tu sídlily Dětský domov a Středisko výchovné péče, stav bývalého sídla moc reprezentativní nebyl. Jsem rád, že obec přece jen opravu nevzdala a díky téměř desetimilionové dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj se nyní pustila do první etapy, která zahrnuje rekonstrukci suterénu a přízemí budovy,“ komentuje setkání v Hrochově Týnci Roman Línek.

Pardubický kraj už v minulých letech přispěl 200 tisíc korun na opravy historických bran do zámku a na opravu stropní konstrukce, ale potřeby rekonstrukce budovy převyšují celkový rozpočet na opravy památek v celém kraji. „Asi to bude běh na delší trať,“ říká starosta Petr Schejbal. Zámek, ač to zvenku nevypadá, má uvnitř čtyři obyvatelná patra. Reprezentativní místnosti jsou dochované v prvním patře s historickým dřevěným ostěním i štukovými stropy. „Tím, že tu nyní nemáme žádný provoz, si tento prostor oblíbili filmaři. Natáčeli tu například scény norského seriálu Atlantic Crossing, nebo českého seriálu Herec. Letos tu však panuje stavební ruch, tak další natáčení bude možné nejdříve napřesrok,“ konstatuje starosta.

Obec musí proinvestovat všechny prostředky z ministerstva do konce letošního roku, takže tu mají opravdu napilno. Po probourání dodatečných příček bude v přízemí knihovna, obnovená malá kaple a společenský prostor na malé oslavy. Zároveň tu ožívá i park, kde je řada příležitostí na trávení volného času u různých nenáročných her v upraveném terénu.

„Náš kraj se v Hrochově Týnci podílel také na financování opravy střechy kuželny a prostřednictvím programových dotací na kulturních a sportovních aktivitách. Jsem rád, že jsme mohli přispět i na obnovu historického stropu v kulturním domě. Ten původně pro majitele cihelny Františka Slavíka navrhl zřejmě jeho přítel Dušan Jurkovič. Nyní po dostavbě a rozšíření slouží pro plesy a další kulturní akce v Hrochově Týnci,“ dodal Línek.

...

I přes pandemii kraj investuje a zároveň podpoří projekty za více jak 300 milionů korun

V souvislosti s předpokládanými finančními dopady stávající koronavirové pandemie rozhodla Rada Pardubického kraje o změně struktury některých dotačních programů, které nemají přímý dopad na fungování organizací, sportovních klubů či neziskového sektoru. I přes snížení objemu dotací o 100 milionů korun bude moci kraj díky dobrému nastavení rozpočtu rozdělit do území více jak 300 milionů korun včetně podpory projektů měst a obcí.


 

„I přes současnou složitou situaci jsme schopni zachovat velmi štědrou dotační politiku kraje směrem k dalším subjektům, ale i obcím v celkovém rozsahu více jak 300 milionů korun se snížením pouze o 100 milionů. V rámci krajského rozpočtu se nabízelo i radikálnější krácení, což však není díky konzervativnímu nastavení rozpočtu nutné. Náš rozpočet je nastaven na sníženou predikcí příjmů oproti předpovědi Ministerstva financí, kdy se pohybujeme 300 milionů pod loňskou predikcí. Je však nutné de facto každý den sledovat, jak se příjmy vyvíjejí a pružně na to reagovat,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě v gesci oblast financí. „Již dříve jsme avizovali, že vzhledem k očekávaným finančním dopadům stávající koronavirové pandemie budeme nucení některé dotační tituly omezit. Řada z nich se však vzhledem k nemožnosti cestování či sdružování osob vyřešila sama, protože není možné uskutečňovat zahraniční výměnu škol či spolků, ale také pořádat sportovní, kulturní a společenské akce, na které v rámci těchto dotací také přispíváme,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že i nadále kraj počítá s původně plánovanými investičními aktivitami.

V oblasti kultury je tradičně vyhlášeno hned několik dotačních titulů. „Kompletně budou zrušeny podprogramy na podporu kulturních aktivit a preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. V rámci podprogramu na podporu kultury a památkové péče bude celkový rozpočet snížen z 14,2 milionů korun na osm milionů korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast kultury, majetku a investic Roman Línek.

Dále nebudou vyplaceny dotace na podporu sportovní reprezentace kraje, významné sportovní akce či volnočasové aktivity. „Vypláceny nebudou ani prostředky na budování infrastruktury cestovního ruchu, výstavbu, rekonstrukci a opravu sportovních zařízení či pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací. Naopak se nedotkneme prostředků, které souvisí s činností mládeže a fungování sportovních oddílu, protože je nechceme dostat do existenčních problémů,“ sdělil radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný.

Zdroj: Pardubický kraj 

...

Stavba přivaděčů k dálnici pokračuje podle plánu

Roman Línek - Pravidelně se schází na kontrolních dnech zástupci Pardubického kraje se zástupci samosprávy a zástupci Správy údržby a silnic, aby zkon ...

<
>

Aktuality

Naši kandidáti

Ing. Roman Línek
Ing. Roman Línek1. náměstek hejtmana
KDU-ČSL
Mgr. David Šimek
Mgr. David Šimekstarosta, Svitavy
Nestraníci
René Živný
René Živnýkrajský radní, Pardubice
SNK ED
Ing. Pavel Šotola
Ing. Pavel Šotolakrajský radní, Hlinsko
KDU-ČSL
Mgr. Magdalena Peterková
Mgr. Magdalena Peterkovástarostka, Česká Třebová
KDU-ČSL
Petr Hájek
Petr Hájek starosta, Ústí nad Orlicí
Nestraníci

Naši podporovatelé

horska
Mgr. Miluše Horská

ředitelka školy Svítání, senátorka

milik
Václav Milík

vicemistr Evropy na ploché dráze

07 brydl
Ing. Miroslav Brýdl

dlouholetý starosta Litomyšle a radní kraje

04 kubat
RNDr. Josef Kubát

dlouholetý ředitel gymnázia Dašická, čestný občan Pardubic

04 zdechovsky
Mgr. Tomáš Zdechovský

europoslanec

Věra Luxová
Věra Luxová
předsedkyně Nadace Josefa Luxe

06 zohorna
Tomáš Zohorna

hokejový reprezentant, bývalý útočník HC Dynamo Pardubice

Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa
Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa
oceněná osobnost Pard. kraje, čestný občan Pardubic

08 jurecka
Ing. Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL

vyborny
Mgr. Marek Výborný

poslanec

homolova
Blanka Homolová

ředitelka Charity Svitavy

koukal
Václav Koukal

emeritní senátor a starosta Svitav

marek
Ing. Petr Marek

dlouholetý ředitel Choceňské mlékárny a starosta obce OucmaniceNaše priority

01

ROZVOJ KRAJE, INVESTICE, EKONOMIKA

Prosazujeme kraj přívětivý pro život s moderní infrastrukturou a progresivní ekonomikou.
02

ZDRAVOTNICTVÍ

Chceme kvalitní, udržitelné a přátelské  zdravotnictví.
03

SOCIÁLNÍ OBLAST

Sociální systém a služby zaměříme zejména na rodinu.
04

DOPRAVA

Chceme viditelný skok v budování infrastruktury – D35, přivaděče, obchvaty měst a urychlenou obnovu silnic.
05

SPORT A PODPORA MLÁDEŽE

Dále rozvineme podporu sportu zejména u mladých jako nejlepší cestu ke zdraví.
06

BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Chceme bezpečný kraj, podporu hasičů, policie a dalších složek IZS. Nepodceníme žádná možná ohrožení naší bezpečnosti.

Kontakt

    František Jelínek - krajský manažer

Facebook

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.