Zpět

Ing. Marian Jurečka

1. místopředseda KDU-ČSL, ministr zemědělství
Po předcích jsem zdědil zdravý selský rozum – proto vím,

že dobrý hospodář nežije na dluh,
že solidarita a pomoc potřebným je naší povinností,
že fungující rodina je největším štěstím,
že každý lidský život je hoden ochrany a úcty,
že nepoctivost se musí trestat
a poctivost je začátek prosperity.

Přímý kontakt na asistenty:

Kristina Kvapilová
732 980 101
kristina.kvapilova@mze.cz
Poslanecká kancelář v Olomouci

Jan Čižinský
774 828 345
cizinsky@kdu.cz
Poslanecká kancelář v Praze

Fay Adensamová
737 852 502
Fay.Adensamova@mze.cz
Sekretariát ministra zemědělství